Indicatoren welzijn hulpverleners

Doel
Evalueren wat het effect is van het werken met persoonsgerichte zorg op het welzijn van hulpverleners.
Beschrijving

Meer welzijn van de zorgverleners, in termen van betere ervaringen van zorgverleners. HR-indicatoren:

-Gemiddelde scores praktijkondersteuners op werkbeleving (uit werkbelevingsonderzoek)

-Gemiddelde scores praktijkondersteuners op werkdruk (uit werkbelevingsonderzoek)

-% POH’s dat vertrekt binnen 2 jaar

-Gemiddelde tijd in dienst (normaalverdeling)

-Frequentie kort verzuim per jaar (normaalverdeling)


Primaire doel
Gezondheid Monitoren Werkplezier
Sector
Zorg
Waar toe te passen?
Micro (in een praktijk of organisatie)

Soort onderzoek
Kwantitatief
Bron (Organisatie)
DOH Zorggroep / PoZoB
Onderbouwing
Publicatie overig
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Eenvoudig, zonder professionele ondersteuning toepasbaar

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Programma Persoonsgerichte Zorg bij PoZoB
Contactpersoon project
Stephan Hermsen (s.hermsen@pozob.nl)
Contactpersoon methode
Dennis van de Rijt (dennis@hartvoordezaak.org)