• Praktijk
  • 2 januari 2021

10 februari 2021: Informatiebijeenkomst Positief Gezond Werkgeverschap

10 februari 2021: Informatiebijeenkomst Positief Gezond Werkgeverschap (accent Vitaliteitscan/Volwassenentool)

Vanuit het Institute for Positive Health (iPH) en Alles is Gezondheid (AiG) is het onderwerp van Positief Gezond Werkgeverschap hoog op de agenda gezet. Veel organisaties voelen een verantwoordelijkheid om als goed werkgever en/of vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid aandacht te hebben voor de gezondheid van hun medewerkers. Maar hoe pak je dit dan aan? Hoe kan je medewerkers zo goed mogelijk stimuleren om mee te doen en regie te nemen en gezonder te leven? Deze vragen passen goed bij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en een aanpak en instrumentarium die iPH in samenwerking met samenwerkingspartners waaronder Berenschot en Mediquest heeft ontwikkeld.

In deze bijeenkomst ligt dus het accent op het inzetten van instrumenten gericht op de gezondheid en vitaliteit van organisatie en medewerkers. In de informatiebijeenkomst op 3 februari ligt het accent op de intensievere organisatiebrede aanpak voor Positief Gezond Werkgeverschap en het hierbij beschikbare instrumentarium.

Datum: 10