21 september: Webinar Financiële fitheid werknemers

Het vroegtijdig signaleren van financiële problemen bij werknemers kan voor zowel werkgever als werknemer een hoop ellende voorkomen. Maar dat is simpeler gezegd dan gedaan. Want hoe kun je als werkgever binnen jouw organisatie eventuele financiële problemen van werknemers vroegtijdig signaleren? Hoe kun je een medewerker hulp en ondersteuning bieden wanneer je deze signalen eenmaal hebt ontvangen? En hoe ga je als werknemer om met eventuele gevoelens van schaamte om er met je werkgever over te praten? Om antwoord te geven op deze vragen organiseert CAOP samen met iPH en Alles is Gezondheid op 21 september van 15.00 tot 16.30 uur het webinar Financiële fitheid werknemers.

Volgens het Nibud heeft 62% van de werkgevers medewerkers met schulden en gemiddeld kost dat een werkgever € 13.000 per medewerker op jaarbasis. Voor medewerkers hebben financiële problemen grote invloed op het welbevinden en de productiviteit. Dit kan variëren van minder alertheid door slapeloosheid tot uitval door stress. Kortom, ook voor werkgevers is het belang van financiële fitheid van werknemers groot. In het webinar op 23 september zoomen we in op dit steeds groter wordende probleem. Graag nodigen we je uit om deel te nemen.

Programma

Welke consequenties heeft bovenstaande ontwikkeling voor de arbeidsmarkt? Hoe kunnen sociale partners daarin hun rol pakken? En hoe zouden sociale arrangementen rond financiële fitheid eruit kunnen zien in een cao?

Anna Custers is sinds april 2022 lector Armoede Interventies op de Hogeschool van Amsterdam. Op basis van wetenschappelijke inzichten ondersteunt haar lectoraat maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van interventies gericht op duurzame gedragsverandering en versterking van de positie van burgers. Tijdens het webinar zal Anna meer vertellen over deze ondersteuning. Vervolgens neemt Desiree Kuipers van Moedige Dialoog, ons mee in hoe verminderde productiviteit, ziekteverzuim en uitval voorkomen kan worden. Moedige Dialoog heeft een aanpak ontwikkeld om werkgevers hiermee te helpen. Ook staan er ‘best practices’ op het programma.

Meld je aan

Het webinar Financiële fitheid werknemers vindt plaats op 21 september 2023 van 15.00 – 16.30 uur en is de tweede van de webinarreeks ‘(Positieve) gezondheid, zorg en sociale arrangementen’.