• Praktijk
  • 9 oktober 2021

22 oktober: Webinar ‘Van doorontwikkeling MijnPositieveGezondheid.nl naar het meten van Positieve Gezondheid: Een duurzaam model’

22 oktober: Webinar ‘Van doorontwikkeling MijnPositieveGezondheid.nl naar het meten van Positieve Gezondheid: Een duurzaam model’

Er is in Nederland een groeiende vraag om de eigen regie van het individu (patiënt, cliënt, burger) te stimuleren en mensen steeds meer bewust te laten worden van hun eigen veerkracht, leefstijl en mogelijkheden om daar invloed op uit te oefenen.

Professionals die het gedachtegoed Positieve Gezondheid omarmen, vragen naar een instrument om de vragenlijst toegankelijk te maken en vooral ook te verbinden aan bestaande registratiesystemen. Daarnaast is er een beweging gaande onder de vlag van Positieve Gezondheid waar interventies, challenges en programma’s worden aangeboden om specifieke groepen te ondersteunen een stap te zetten naar een gezonder en vitaler leven. Vaak ontbreekt de verbinding tussen het handelingsperspectief van het individu en het aanbod in de wijk en/of regio. Ook is men op zoek naar een valide monitoringssysteem die de ervaren Positieve Gezondheid van het individu op populatieniveau kan meten.

Wij zijn als iPH aan de slag gegaan om op deze behoeften een antwoord te kunnen geven. De vraag die wij onszelf hebben gesteld is: wat is ervoor nodig om vanuit de verschillende perspectieven en met behoud van de kernkwaliteiten van het gedachtegoed en het gespreksinstrument, een antwoord te kunnen geven?

Nadat we een journey hebben uitgewerkt en een volledige schets hebben gemaakt van de gewenste infrastructuur, zijn we in contact getreden met verschillende partijen uit het werkveld. We hebben in samenwerking met deze partijen het gebruik van het model verder doorontwikkeld. Dit resulteert in een tool, een vragenlijst én een dashboard waar je de uitkomsten op populatieniveau en volledig geanonimiseerd, kan teruglezen.

Wilt u of een van uw collega’s meer weten over de werking en het gebruik van het model? Neem dan deel aan het webinar!

Datum: vrijdag 22 oktober 2021

Tijd: 13.00-14.30 uur

Locatie: online

Kosten: geen

Sprekers: Sanne Kok, Adviseur Digitale Tooling en Angelique Schuitemaker, directeur iPH

Aanmelden: stuur een mail naar Sanne Kok.