• Beleid
  • 17 januari 2021

23 februari 2021: Digitale themabijeenkomst: Hoe dan? Taal en Gezondheid

Maurice de Greef (hoogleraar Leereffecten laagopgeleiden & laaggeletterden) en Machteld Huber (grondlegger van het gedachtengoed Positieve Gezondheid) nemen ons mee in de wereld van laaggeletterdheid en Positieve Gezondheid. Na hun inleidingen is het tijd voor een goed gesprek over de positie van mensen op het raakvlak van gezondheid en laaggeletterdheid. Daarvoor nodigen wij je van harte uit. Hans Christiaanse (netwerkadviseur bij Alles is Gezondheid) treedt op als gespreksleider.

Voor wie?
Voor professionals van gemeenten, bibliotheken, zorg- en welzijnsorganisaties en andere betrokkenen met aandacht voor geletterdheid en gezondheid.

Wanneer: dinsdag 23 februari 2021
Hoe laat: 13.30 uur – 15.30 uur