• Praktijk
  • 8 maart 2021

23 maart 2021: Veerkrachtige jongeren? Zet kunst en cultuur in!

Kunst en cultuur dragen positief bij aan de mentale gezondheid van jongeren. Via een krachtenbundeling tussen jongerenwerk, cultuurprofessionals en het gezondheidsdomein, willen we hier optimaal mee aan de slag. LKCA en Alles is Gezondheid organiseren samen een bijeenkomst over dit onderwerp. Over wat er werkt, hoe het werkt en randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak.

 

Keynotespreker 

Met een inspirerende keynote van Maike Kooijmans, lector Opvoeden voor de Toekomst aan Fontys Hogeschool Pedagogiek trappen we af. Zij gaat in op het belang van cultuurdeelname om zo de veerkracht en weerbaarheid van jongeren te vergroten.

 

De praktijk: hoe werkt het?

Hoe doe je dat in de praktijk: cultuur inzetten om jongeren veerkrachtiger te maken? Met onder andere Leonie Gossens van Art United/Huis73 die vertelt hoe ze creativiteit als verbindende schakel inzetten tussen jongeren in hun online community.

Meedenken en meer weten over de waardevolle inzet van cultuur voor mentale gezondheid? Meld je meteen aan voor 23 maart.