• Beleid
  • 10 oktober 2021

26 oktober 2021: Masterclass Positieve Gezondheid voor bestuurders en managers in zorg en welzijn

26 oktober 2021: Masterclass Positieve Gezondheid voor bestuurders en managers in zorg en welzijn

Veel zorgorganisaties omarmen Positieve Gezondheid. Daarmee is de basis gelegd voor de volgende stap: van gedachtegoed naar realiteit. Bestuurders van (zorg)organisaties zijn hierin de sleutelfiguren tussen patiënt, cliënt, organisatie en regio. Na een succesvolle lancering voorjaar 2020 organiseert BeBright opnieuw samen met het Institute for Positive Health (iPH) van Machteld Huber de masterclass Positieve Gezondheid voor bestuurders om vorm te geven aan Positieve Gezondheid in de praktijk.

 

Uitdagingen van de bestuurder en manager

Het concreet maken en toepassen van Positieve Gezondheid in het dagelijkse werk van zorg- en welzijnsorganisaties vraagt een aanpak die bewustwording, gedragsverandering en organisatieverandering bewerkstelligt. Het gaat er niet alleen om te ‘denken’ vanuit Positieve Gezondheid maar juist ook te ‘handelen’ vanuit Positieve Gezondheid: anders kijken, anders werken, anders organiseren.

  • Hoe verleggen wij in de praktijk daadwerkelijk de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag?
  • Hoe veranderen wij onze dienstverlening en werkprocessen zodat meer persoonsgericht geleverd kan worden?
  • Hoe kan Positieve Gezondheid een bijdrage leveren in de arbeidsmarkt?
  • Hoe kunnen we in de regio beter samenwerken waardoor er mogelijkheden ontstaan voor gezondheidswinst voor mensen in onze regio?

 

Aandacht voor persoon, organisatie en regio

In de masterclass voor bestuurders en managers gaan we aan de slag met het doorleven van Positieve Gezondheid op persoonlijk niveau en maken we de vervolgstap naar wat dit betekent voor de organisatie en voor samenwerking in de regio. In een kort intensief programma van 8 uur bieden we tools en handreikingen om de organisatie te richten, aan te passen en aan te sturen op het verleggen van de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.

Met de Positieve Gezondheidsscan van jouw eigen organisatie ontdek je de thema’s die relevant zijn om stapsgewijs de organisatie te bewegen naar meer gezondheidswinst voor patiënten; en formuleer je concrete vervolgstappen bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, inrichting of innovatie.

Circa drie maanden na de masterclass is er een terugkommiddag waar ervaringen en initiatieven worden gedeeld en op maat ondersteuning wordt geboden voor vervolg.

 

Enthousiaste reacties van deelnemers

Experimenten uit de vorige Masterclass Positieve Gezondheid leiden tot persoonlijke beleving en mooie initiatieven in de organisaties.

Zo is Harm Haverkamp, programmamanager bij Careyn, aan de slag gegaan met het inspireren van medewerkers voor het toepassen van Positieve Gezondheid door, zoals hij het zegt met ‘een andere benadering van de cliënten en naasten door onder meer andere gesprekken te voeren om tot de leefplannen te komen, meer gericht op eigen regie, preventie en in het bijzonder kwaliteit van leven’. Harm vond in de masterclass de combinatie van persoonlijk doorleven van positieve gezondheid en de vertaling naar de eigen werkomgeving in de masterclass effectief en krachtig.

Voor Karlijn Hillen, directeur-bestuurder van de welzijnsorganisatie Caleidoz ging het om: “het verbinden van de theorie aan de dagelijkse praktijk. Het is een uitdaging om daarmee aan de slag te gaan. Ik wil experimenteren om van ouderenadviseur naar welzijnscoach te gaan door te werken vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, zonder het expliciet te hoeven benoemen”. En naast ouderen heeft Karlijn inmiddels haar vizier ook op jongeren gericht, om hen te werken vanuit PG.

 

BeBright implementatiepartner voor Positieve Gezondheid in de zorgpraktijk

BeBright is organisator van deze masterclass en realiseert in samenwerking met iPH en Visiom bij diverse zorgorganisaties (waaronder ziekenhuizen, welzijns- en VVT instellingen) de vertaalslag van Positieve Gezondheid naar de praktijk. Wij maken hierbij gebruik van instrumenten en concrete handvatten uit onze toolkit Diagnose Transformatie.

 

Nieuwsgierig?

Voor meer informatie over de masterclass voor bestuurders en managers kun je contact opnemen met Urmila Gangaram Panday.

Direct inschrijven kan ook: door een mail te sturen aan Daphne Moeradi. Na aanmelding volgt een intakegesprek.

Datum: 26 oktober 2021 (van circa 09:00 tot 18:00 uur, 2 dagdelen inclusief borrel) + 1 terugkommiddag datum in overleg met deelnemers te bepalen

Locatie: BeBright in de JIM (Jaarbeurs Innovation Mile, Beatrixgebouw Utrecht)

Kosten: € 995,-