• Beleid
  • 23 december 2020

8 februari 2021: Online Werkconferentie: Preventie in het zorgstelsel

Sinds de vorige werkconferentie (5-11-2018) over preventie in het zorgstelsel is er veel gebeurd. De coronapandemie heeft veel overhoopgehaald, maar ondertussen wordt er ook doorgewerkt aan het versterken van preventie. Zo wil VWS met de regio’s concrete interventies ontwikkelen en opschalen. Daarnaast hebben ZN en VNG samen afspraken gemaakt over lands dekkende samenwerking, en deze vastgelegd in een werkstructuur. Ook werken ZN, VNG en VWS samen aan een bredere preventie-infrastructuur. Wil je weten wat dat voor jou betekent? Neem dan deel aan deze digitale werkconferentie!

Tijdens deze werkconferentie verruimen inspirerende sprekers je blik, zetten workshops je op scherp en ga je direct aan de slag met kennis die wérkt!

Voor iedereen die betrokken is bij de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten op het terrein van gezondheidsbevordering voor risicogroepen.