• Beleid
  • 17 januari 2021

9 maart 2021: Toezicht in strategische Allianties – Limburg Positief Gezond

Inzoomen op de vernieuwingen en ontwikkelingen in Limburg: Sociale Agenda Limburg, Limburg Positief Gezond, het Zorgakkoord Zuid Limburg. Er zijn in Limburg verschillende voorbeelden van regionale samenwerking in strategische allianties. Wat is hierin de rol van de toezichthouder, de vertaalslag naar de waarde van toezicht én de rol van de toezichthouder in dergelijke samenwerkingen is nog niet scherp en blijkt een zoektocht. Sterker nog, we zien vaker dat Raden van Toezicht niet betrokken zijn dan wel. In deze bijeenkomst willen we inhoudelijk stil staan bij de actuele ontwikkelingen en in dialoog met elkaar de rol en toegevoegde waarde van de toezichthouder verder verkennen.