Arts van de toekomst heeft oog voor Positieve Gezondheid en leefstijl

De arts van de toekomst heeft oog voor gezondheid in de breedte en leefstijlfactoren die van invloed zijn op de gezondheid. Dat staat beschreven in het Raamplan Artsopleiding 2020 (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, maart 2020). Daarom hebben Institute for Positive Health, vereniging Arts & Leefstijl en stichting Student & Leefstijl samen met de Fred Foundation een gezamenlijk doel: alle deelnemers van de Geneeskunde- en van de huisartsenopleiding in Nederland krijgen tijdens hun basisopleiding serieus en gedegen de kans om een bredere blik op gezondheid te ontwikkelen.