• Praktijk
 • 30 augustus 2023

iPH-congres 2023: Veerkracht, vertrouwen én lef als sleutels voor transitie

iPH-congres 2023: Veerkracht, vertrouwen én lef als sleutels voor transitie

Op donderdag 2 november 2023 van 9.30 tot 16.30 uur organiseert iPH een landelijk congres over Positieve Gezondheid. In de Jaarbeurs in Utrecht delen we actuele kennis en praktijkervaringen over hoe Positieve Gezondheid kan bijdragen aan de (maatschappelijke) beweging van ziekte en zorg naar brede gezondheid. Ben jij er ook bij?

Veerkracht, vertrouwen én lef als sleutels voor transitie. Door van deze principes uit te gaan kan het zorgstelsel zijn belofte – laagdrempelige zorg voor iedereen en solidariteit tussen zieke en gezonde Nederlanders – de komende decennia blijven waarmaken. Hoe dan? Met die vraag in gedachten kun je rekenen op inspirerende sprekers, interessante praktijkvoorbeelden, vernieuwende toepassingen, gebruik van tools, thematische sessies, onderzoek en laatste inzichten in de doorontwikkeling van Positieve Gezondheid. Natuurlijk verrijk je deze dag ook je netwerk en ontdek je nieuwe mogelijkheden voor samenwerking.

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor alle vooruitstrevende professionals uit de zorg, welzijn, sociaal domein, onderwijs, cultuur, onderzoek, leefomgeving, beweegsector en bedrijfsleven die (meer) werk willen maken van Positieve Gezondheid en gaan voor de transitie naar gezondheid.

Programma

In de ochtend is er een plenair programma onder leiding van dagvoorzitter Simone van Trier. Na een inleiding door Karen van Ruiten (Alles is Gezondheid-iPH), leren we meer over lef en daadkracht binnen de gezondheidszorg in Noord-Limburg van Hans Peter Jung.

Machteld Huber (grondlegger Positieve Gezondheid) neemt ons daarna verder mee in de sleutels voor duurzame transitie. Andrew Greenwood van Switch2Move laat bezoekers ervaren wat muziek en beweging doet voor het welbevinden. Daarbij is vertrouwen essentieel. Zijn aanpak is succesvol gebleken bij ouderen die één of meerdere chronische aandoeningen hebben zoals Parkinson, dementie of Multiple Sclerose.

In de middag zijn er twee workshoprondes (elk 60 min) die de volle breedte van Positieve Gezondheid vertegenwoordigen. Duik dieper in de toepassingen in verschillende domeinen (zoals onderzoek, onderwijs, werk, regio en wijk), leer van praktijkervaringen en ontdek hoe de principes van veerkracht, vertrouwen én lef aan meer gezondheid kunnen bijdragen. Op het programma staan:

 • Maak kennis met de methodiek Positieve Gezondheid op de Tekentafel. Mieke Reynen (iPH) en Thomas Steensma (Adema Architecten) nemen je mee in de aanpak om samen met bewoners en belanghebbenden de woon- en leefomgeving in te richten, waardoor mensen vanuit eigen regie en veerkracht werken aan het verbeteren van hun gezondheid en kwaliteit van leven. Het resultaat is een ruimtelijke visie die vertaald wordt naar de fysieke woon- en leefomgeving.
 • Françoise Johansen (promovenda bij onderzoeksinstituut DRIFT) gaat in op de rol van Positieve Gezondheid bij transitiedenken in de gezondheidszorg. Deze workshop neemt je mee in het transitieperspectief: welke dynamiek speelt een rol in het bereiken van fundamentele systeemverandering en hoe zien we dit terug in de ontwikkeling van Positieve Gezondheid? En wat betekent dit voor de praktijk van alledag?
 • Hoe verbind je het ruimtelijk-sociaal domein en de verschillende belangen, initiatieven en projecten in een wijk op basis van Positieve Gezondheid? Peter Bisschop en Melvin Kaersehout gaan in op de aanpak van WIJKR8CHT en de realisatie van wijkcentrum 2.0 in Harderwijk.
 • Hoe mooi zou het zijn als Positieve Gezondheid een plek zou krijgen in het curriculum van het onderwijs? Jos Clout (basisonderwijs) en Lysbeth de Vries (Edukr8) delen  hun ervaring met implementatietools en implementatieroutes in het onderwijs.
 • Wat betekent Positieve Gezondheid voor de wereld van werk en leren? In deze workshop bekijk je met Tim Huijts (Professor of Positive Health at Work, Universiteit Maastricht) hoe organisaties en werknemers aan de slag kunnen met Positieve Gezondheid en wat we kunnen leren uit recent onderzoek op dit gebied.
 • De laatste 1000 dagen: hoe word je op een goede manier oud? Machteld Huber over deze belangrijke levensfase waarin je nadenkt over hoe je je kunt voorbereiden op het sterven. Hoe doe je dat eigenlijk? Wat komt je dan tegen? Ga mee op ontdekkingstocht.
 • Samen met PGO partners, JOHAN, Adsysco en Mediquest laat Sanne Kok (iPH) zien hoe Positieve Gezondheid samenhangt met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Hiermee maken we Positieve Gezondheid nog toegankelijker voor inwoners, leerlingen, patiënten en cliënten.
 • Positieve Gezondheid ontmoet Samen Beslissen: sessie met Femke de Wit en Ruth Pel van Vilans. Over een leven lang veerkrachtig onderweg vanuit Positieve Gezondheid met samen beslissen (over ziekte, behandeling, e.d.) op de momenten dat het in je eentje niet lukt.
 • Huisarts Hans Peter Jung over passende zorg en een gezonde leefomgeving. Workshop over de samenwerking tussen het Wereld Natuurfonds, vakgroep Heelkunde Radboud UMC en huisartspraktijk Afferden, gericht op transitie in de Noordelijke Maasvallei.
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft Positieve Gezondheid omarmd. Dat betekent een nieuwe manier van kijken en werken. Anneke Botman laat zien hoe de organisatie werkt aan goed geschoolde, gezonde en gelukkige medewerkers.
 • Alles op Tafel? spelen met Positieve Gezondheid.  Interactieve workshop van Ellen Spanjers (De Bagagedrager) en Serge Metselaar (Zorgbelang Inclusief) over het spel en gesprektool Alles op Tafel?  Met een terugblik op de ‘making of’, presentatie van onderzoeksresultaten en vooruitblik op de toepassingen van het spel voor diverse doelgroepen. Natuurlijk ga je ook zelf aan de slag met het ‘andere gesprek’.
 • Gezond en veilig Zuid-Holland: elke dag gezonder door een gezonde en veilige leefomgeving. Deze sessie gaat dieper in hoe een gezonde leefomgeving als verbindend thema is ingezet bij de Provincie Zuid Holland. Irene Voskamp en Evert-Jan van den Akker nemen je mee in de rol, zoektocht, ervaringen en resultaten om te komen tot een gezond, veilig en prettig leef- en werkklimaat voor burgers en bedrijven in Zuid-Holland.
 • Binnen de GGZ zijn er specifieke methodes en ervaringen om het ‘andere gesprek’ te voeren. Zoals bijvoorbeeld de Yucel methode. IPH ambassadeurs Bert van Rixtel (UMC Utrecht) en Geeske van de Weerd (BuurtzorgT Groningen Zuid) over de toepassing in de praktijk.
 • Positieve Gezondheid en amplitief werken in zorgorganisaties. Bij amplitie ligt de focus niet op het behandelen (curatie) of voorkomen (preventie) van de negatieve gevolgen van werkstress, maar op interventies die daaraan voorafgaan. Het gaat over het vergroten van kansen en groeimogelijkheden van medewerkers. Ellis Boerkamp en Caroline Bogchelman van BeBright nemen je mee in de vier thema’s waar amplitieve interventies zich op richten.
 • ‘Je moet voor verbinding zorgen en daadkrachtig zijn. Wanneer je met bewoners samenwerkt en écht aan de slag gaat met hun zorgen en wensen creëer je vertrouwen.’ Ellen van Steekelenburg (GGD Hollands Midden) en Suzan van der Pas (lector Sociale innovatie Hogeschool Leiden, werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden) delen hun ervaringen uit de Alliantie Positieve Gezondheid en hoe leerateliers de transitie helpen.
 • Zingeving in het licht van de dood. Wordt ons leven niet veel mooier als we met het einde beginnen? Onze tijdelijkheid biedt een opening naar verloren dromen en kan helpen de zin van onze bezigheden te willen ervaren. De dood laat ons zien hoe we (mentaal) gezonder kunnen leven, met lef en vertrouwen. Zet jij onze sterfelijkheid in als motivator? Een bijzondere workshop met Trodessa Barton (auteur, De zin van de dood) en Fook Hali (Alles is Gezondheid).
 • Sandra van Hogen-Koster is lector Positieve Gezondheid, Leefstijl & Leiderschap bij Saxion Hogeschool en Medisch Spectrum Twente. Leer van de inzichten uit praktijkgericht onderzoek over leefstijlverandering bij patiënten vanuit het perspectief van Positieve Gezondheid.
 • Positieve Gezondheid is veel meer dan het spinnenweb. Niet alleen trainers hebben een rol in het overbrengen van het  gedachtegoed en gebruik van instrumenten. IPH opleiders Jos Clout en Stephan Hermsen delen hun inzichten uit de afgelopen 1,5 jaar nadat de Train de Trainer een update heeft gehad. Het gesprek met elkaar hierover kan inspireren tot ideeën en actie. Maar levert ook bevestiging op dat we goed op weg zijn in een wereld waar we nog steeds gewend zijn om instrumenten ‘uit te rollen’. Lukt het jou om valkuilen vooraf te vermijden?

Na de workshops gaan we plenair verder met de nieuwe Kennisagenda Positieve Gezondheid. Met een reflectie door Arfan Ikram (Erasmus MC/ZonMW) en paneldiscussie met professionals uit praktijk en beleid. Tot slot, maakt Niek van den Adel ons met een persoonlijk verhaal de kracht van veerkracht duidelijk. Hij laat zien hoe verandering werkt én wat je zelf kunt doen om de toekomst in handen te houden.

Deelnemen

Het congres is een betaalde bijeenkomst en vindt plaats op donderdag 2 november 2023 van 09.30 – 16.30 uur bij de Jaarbeurs in Utrecht. De toegangsprijs voor de hele dag (inclusief koffie, lunch en netwerkborrel) bedraagt € 279 incl. btw. Registratie is vanaf nu geopend.