• Praktijk
  • 16 maart 2021

22 april 2021: Netwerkbijeenkomst Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Netwerkbijeenkomst Alliantie Gezondheidsvaardigheden op 22 april

Tijdens de Alliantie Gezondheidsvaardigheden op 22 april geeft iPH een workshop over de toepassing van de Eenvoudige tool van Positieve Gezondheid. Deze workshop is interessant voor zorgverleners, mensen die werken met laaggeletterden en makers van toegankelijke communicatie. We nodigen je van harte uit het programma bij digitaal bij te wonen. 

Programma
In het kort:
13.30 Opening. Welkom en plenaire presentatie: Stress en beperkte gezondheidsvaardigheden, een ongezonde wisselwerking.
14.20 Introductieronde netwerksessies.
15.00 Netwerksessies
16.00 Plenaire afsluiting
16.30 Einde

Dit zijn de starttijden per onderdeel. Er is tussen de verschillende onderdelen rekening gehouden met een korte pauze.

In deze netwerkbijeenkomst nemen we de tijd om te netwerken over uiteenlopende thema’s. We starten plenair. Daarna zie je in een ronde van korte presentaties welke netwerksessie je kunt bijwonen. Je kiest vervolgens (ter plekke) één netwerksessie om aan deel te nemen. We
sluiten plenair af, waardoor je de kans krijgt om ook inzichten uit de andere sessies te horen.

Plenaire opening
Stress en beperkte gezondheidsvaardigheden, een ongezonde wisselwerking.
Door: Karen Hosper en Tessa van Loenen, Pharos

Chronische stress draagt bij aan het ontstaan van gezondheidsachterstanden. Wat is (chronische) stress en wat zijn de gevolgen? Stress maakt dat je minder goed in staat bent om informatie te kunnen vinden, begrijpen en toepassen. Andersom kan het stress veroorzaken
wanneer je tegen onduidelijkheden aanloopt in de gezondheidszorg. We bespreken deze wisselwerking. En we laten zien hoe je dit kan doorbreken, met direct toepasbare oplossingen.

Introductieronde netwerksessies
De sprekers van de netwerksessies geven een korte introductie van hun sessie. Je bekijkt alle presentaties en kiest daarna aan welke sessie je wilt deelnemen.

Netwerksessies
In zoom kan je ter plekke de breakout room kiezen waar jij graag over wil netwerken. Er zijn acht netwerksessies.

=> Netwerksessie 6:
Positieve Gezondheid door Malou Timmers en Lisanne Kiestra, Institute for Positive Health. Na de introductie van de tool ‘Mijn positieve gezondheid’ is er een meer eenvoudige tool ontwikkeld. Speciaal voor mensen die moeite hebben met bijvoorbeeld begrijpend lezen. In deze sessie leer je meer over de totstandkoming hiervan en hoe je er mee aan de slag kan.
Voor: Zorgverleners en makers van toegankelijke communicatie.