Per 8 december heeft iPH een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht: Maaike de Vries. Zij neemt de taken over van haar voorgangster Anja Schouten, die zich volledig gaat toeleggen op haar nieuwe functie van politiechef in Noord-Holland.

Dr. Maaike de Vries is directeur van Keer Diabetes2 Om en toezichthouder bij GGZ Rivierduinen. Eerder leidde zij de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) bij het RIVM. Zij gaf leiding aan de sector Zorg bij De Argumentenfabriek. En zij is medeauteur van ‘Zo werkt de zorg in Nederland’, dat mensen beter wil doen begrijpen hoe de zorg werkt.

Bestuurders Machteld Huber en Carl Verheijen zijn blij met haar komst.

Wij zijn ervan overtuigd dat Maaike met haar ervaringen en expertise een belangrijke bijdrage gaat leveren aan ons instituut. Anja zijn we enorm dankbaar voor haar grote inbreng al die tijd.

Naast Maaike de Vries maken deel uit van de Raad van Toezicht: Michel van Schaik (directeur Gezondheidszorg Rabobank) en Willem Lageweg (kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel en bestuurder/aanjager van maatschappelijke vernieuwing).