Hoe meet je de impact van het werken met Positieve Gezondheid? iPH ontwikkelt daarvoor met hulp van een speciale klankbordgroep een instrument dat meer houvast biedt.

Wat is het?

In de Evaluatiewijzer zijn straks praktische handreikingen te vinden om de opbrengst te meten van werken met Positieve Gezondheid. Hoe evalueer je bijvoorbeeld en in welke fase? Belangrijk daarbij is waarom je werkt met Positieve Gezondheid en wat je daarmee beoogt. Het antwoord op die vragen bepaalt wat je eigenlijk wilt meten en welke meetmethodes daarbij passen. Ook besteedt de evaluatiewijzer aandacht aan de ‘leercyclus’: wat wordt er gemeten, wat levert het op, en wat leer je ervan? Zo voorkom je dat het meten een doel op zich wordt.

Waarom een evaluatiewijzer?

De evaluatiewijzer is om meerdere redenen belangrijk voor de verdere ontwikkeling van Positieve Gezondheid:

 • Aanmoedigen dat bij gelijke doelen op uniforme wijze gemeten gaat worden.
 • Mensen helpen om effect te meten langs de vier gewenste uitkomstmaten van innovaties in de gezondheidszorg (quadruple aim):
  a. Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  b. Het verbeteren van de gezondheid van een populatie
  c. Het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking
  d. Het verbeteren van het werkplezier van de professionals.
 • Stimuleren dat er breed wordt gekeken naar impact, ook buiten de gezondheidszorg (denk aan hrm, burgerinitiatieven en sociale domein).

Gerelateerde artikelen

Impact van werken met Positieve Gezondheid meten met de Evaluatiewijzer

Tegengeluiden