Positieve Gezondheid is de afgelopen jaren breed omarmd. Wat zijn zoal redenen om het brede gezondheidsconcept in te zetten?

 

Meer gezondheid en welzijn

Positieve Gezondheid maakt het mogelijk om mensen aan te spreken op hun veerkracht in plaats van op hun ziekte. Niet gezondheid is het doel, maar een betekenisvol leven. Het gedachtegoed laat je beter aansluiten op persoonlijke behoeften. En het geeft je veel in handen om de regie bij mensen zelf te laten en ze te helpen hun eigen beslissingen te nemen.

 

Beheersing zorgkosten

Veel hulpvragen komen terecht in het medisch circuit, terwijl het in de kern niet altijd om een zorgprobleem gaat. Zorgoplossingen kunnen dan medicaliserend werken. Als je kijkt door de bril van Positieve Gezondheid, zie je beter wat er écht nodig is. Dat is de kracht van het concept. Het gaat uit van wat mensen zelf verstaan onder gezondheid en wat zij nodig denken te hebben. Die benadering helpt om met elkaar de zorg overeind te houden.

 

Betere samenwerking en afstemming

Omdat Positieve Gezondheid gaat over wat iedereen herkent, lukt het beter om met elkaar aan dezelfde ambitie te werken. Of je nu van de gemeente bent, de huisartsenpraktijk of het buurthuis: het verleidt je om los van je eigen domein te denken over wat nodig is. Het helpt je aan een gemeenschappelijke taal waardoor samenwerken makkelijker wordt om de toegankelijkheid van voorzieningen te vergroten.

 

Meer werkplezier

Als werknemers in de zorg niet goed in hun vel zitten, kan dat hun plezier en prestaties in de weg staan. Bijvoorbeeld omdat de druk oploopt. Of omdat zij door uitholling van hun taken hun vak niet meer kunnen uitvoeren zoals zij dat graag zouden willen. Positieve Gezondheid helpt het vak weer aan betekenis door te focussen op wat écht belangrijk is in de zorg. Ook helpt het zorgwerkers te spiegelen hoe het met hun eigen gezondheid staat. Vul daarvoor zelf de vragenlijst in op Mijnpositievegezondheid.nl

 

Betrekken burgers bij beslissingen

Positieve Gezondheid gaat bij uitstek om wat betekenisvol is voor mensen zelf – op alle levensterreinen die invloed hebben op hun geluk en gezondheid. Het gespreksmodel maakt het laagdrempelig om bewoners daarop uit te vragen. En om samen te kijken naar wat er al is- en wat er nog ontbreekt in bijvoorbeeld de wijk, het ziekenhuis of de gemeente.