In de wetenschap

Zingeving als krachtigst element  

Wat opvalt is dat zowel bij Sense of Coherence als bij de Blue Zones ‘zingeving’ een belangrijke factor is. Ook dat is een belangrijk element van Positieve Gezondheid.

 

Het belang van zingeving wordt onder meer benadrukt door psychiater Viktor Frankl, die zelf drie jaar concentratiekampen overleefde. Na zijn kampervaringen was Frankl ervan overtuigd dat de diepste behoefte en drijfveer van de mens het vinden van zijn eigen zingeving is. Ook was hij ervan overtuigd dat zingeving de sterkste bron van kracht is waar een mens uit kan putten om moeilijke omstandigheden te doorstaan. ‘Wie een reden heeft gevonden om voor te leven kan bijna alles aan’, aldus Frankl. Hij ontwikkelde een therapie die erop gericht is om mensen te helpen hun persoonlijke zingeving te vinden.