Een initiatief starten, partner worden of een api-koppeling met het digitale spinnenweb

IPH kan u op weg helpen met Positieve Gezondheid. Om het gedachtegoed zo breed mogelijk te verspreiden, werken wij op verschillende manieren samen met partijen. Wij starten bijvoorbeeld samen initiatieven en onderzoeken, sluiten partnerschappen om Positieve Gezondheid verder te ontwikkelen en te implementeren en we stellen onze tools en instrumenten beschikbaar via een Api-koppeling en groepslicentie. Benieuwd hoe u kunt samenwerken met iPH?

Een initiatief starten

Positieve Gezondheid is opvallend vaak een beweging die begint van onderaf, bij enkele enthousiastelingen. Van daaruit groeit het gestaag tot meer, zoals werkafspraken, een visie of organisatiestrategie. Zelf aan de slag met Positieve Gezondheid? De kennisbank van iPH staat vol met theoretische kennis en praktische handvatten om Positieve Gezondheid in jouw organisatie of project toe te passen. Op iph.1sociaaldomein.nl kun je met elkaar ervaringen uitwisselen en vragen stellen over Positieve Gezondheid.

Partnerschap

IPH werkt samen met verschillende partners om Positieve Gezondheid te stimuleren, verder te verspreiden en te implementeren. Partners en iPH wisselen kennis en ervaringen uit en verbinden (zorg)professionals die werken of willen werken met Positieve Gezondheid. Onze partners zijn daarvoor van onschatbare waarde. Zij dragen het gedachtegoed actief uit en zijn een sparringspartner en aanjager voor ons en voor andere partijen en organisaties. IPH werkt samen met drie typen partners:

  • Founding partners
  • Implementatiepartners
  • Samenwerkings- en Netwerkpartners

Koppeling naar het digitale spinnenweb

Op MijnPositieveGezondheid.nl kun je de digitale vragenlijst van Positieve Gezondheid zelf invullen. Ook voor groepen en organisaties is het interessant om te monitoren hoe het met bijvoorbeeld patiënten of medewerkers gaat. IPH biedt verschillende koppelingen om het spinnenweb ook in jouw organisatie toe te passen. Zo kun je groepen samenstellen en monitoren via een dashboard met de groepslicentie óf de vragenlijst in je eigen applicatie integreren middels een API-koppeling.

Financieel bijdragen

IPH is een ANBI-stichting. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Wij ontvangen financiële ondersteuning van het ministerie van VWS, van founders en via subsidies om ons beleids- en werkplan te realiseren.

U kunt op twee manieren financieel bijdragen: