IPH lanceert eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid

Speciale versie voor mensen die moeite hebben met begrijpend lezen

Het eerste papieren exemplaar van de eenvoudige tool wordt aangeboden aan taalheld Jose Brunselaar. Zij heeft zelf met laaggeletterdheid te maken gehad en is nu begeleider van taalklassen voor laaggeletterden. Brunselaar zet zich in voor een geletterd Nederland en maakte onderdeel uit van het testteam van de eenvoudige tool.

De Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid is een gespreksinstrument net zoals de tool voor volwassenen, kinderen en jongeren die iPH eerder samen met andere organisaties heeft ontwikkeld. Deze vierde tool is een vereenvoudigde versie speciaal ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met (begrijpend) lezen. Met het gespreksinstrument krijgen mensen inzicht in hoe het met hen gaat. En vooral: wat ze vervolgens willen doen om zich gelukkiger te gaan voelen. De eenvoudige versie wordt bij voorkeur samen met een (zorg)professional ingevuld die empathisch luistert. Dat helpt bij het bespreken en kiezen wat voor een persoon belangrijk is. Dit noemen we ook wel ‘het andere gesprek’.

Zo werkt de tool

Er is een digitale en papieren versie beschikbaar. De tool werkt als volgt: eerst beantwoord je een vragenlijst. Dan geef je de zes dimensies van je gezondheid een cijfer. Deze vul je dan in op het ‘spinnenweb’. Hierdoor ontvouwt zich een beeld van jouw gezondheid op dat moment. Zo helpt de tool mensen om na te denken over wat voor hen belangrijk is en wat ze vervolgens kunnen doen om zich beter te voelen.

De digitale versie heeft een voorleesfunctie. De papieren versie komt samen met het begeleidingsdocument voor zorgprofessionals. Dit document biedt professionals handvaten bij het bespreken van de thema’s waar bijvoorbeeld laaggeletterden tegenaan lopen. Dat gesprek vraagt namelijk om een aangepaste benadering.

Uitslagen eerste onderzoek

Dat er vraag is naar een eenvoudige versie van de iPH-tool, werd onlangs ook duidelijk toen de resultaten van een studie in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven bekend werden gemaakt. Tussen de 34 en 40 procent van de werknemers in de schoonmaak, bouw en industrie, productie en landbouw en keuken kan nauwelijks lezen en schrijven. Voor het eerst is er onderzoek gedaan naar de mate van laaggeletterdheid per sector. Volgens de studie hebben in Nederland 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden en het toepassen van gezondheidsvaardigheden.
(bron: https://www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid/feiten-cijfers).

Uitvoerig getest door doelgroep

Voor iPH is bovenstaande tendens herkenbaar. Daarom is er naast een digitale versie ook een papieren versie van de eenvoudige tool. De taal is vereenvoudigd en er wordt meer gebruikgemaakt van symbolen die gevoelens helpen duiden. De basis van de eenvoudige tool ligt wel in de volwassenentool (taalniveau B1). Verder is de vereenvoudigde versie uitvoerig getest door laaggeletterden en mensen die moeite hebben met (begrijpend) lezen.

Ontwikkelaars

Het Institute for Positive Health heeft i.s.m. de Koplopertafel Laaggeletterden de Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid ontwikkeld. De koplopertafel bestaat uit: Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, Stichting Lezen en Schrijven, GGD Gelderland-Zuid, GGD Amsterdam en Bibliotheek Rivierenland.

Over Positieve Gezondheid

In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Daarom wordt mensen gevraagd wat zij zélf het liefst willen veranderen. Je spreekt daarmee hun bron van veerkracht aan. Mensen met veerkracht komen moeilijke situaties beter door. Het helpt wanneer je de situatie kan begrijpen, zelf invloed kan uitoefenen en zingeving ervaart. Je bent dan niet in verwarring, je voelt je niet machteloos en je leven is niet zinloos. Steeds meer professionals vinden in Positieve Gezondheid de sleutel om dat wat vastloopt in de zorg te verbeteren. Of het nu gaat om spreekuren, beleidskeuzes of de zorg voor patiënten.

Institute for Positive Health

Het Institute for Positive Health is opgericht door voormalig huisarts Machteld Huber. Huber is ook de grondlegger van het gedachtegoed Positieve Gezondheid. De organisatie wil van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld maken, een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld.

Meer informatie en downloads: