Positieve Gezondheid in de praktijk

Incompany training Leuven

Deze (blended) training is gericht op samenwerking en verbinding tussen het medische en sociale domein en sluit aan bij de vele activiteiten die al plaatsvinden met Positieve Gezondheid in Leuven.

 

Inhoud

De training Positieve Gezondheid in de praktijk en wijk heeft als doel dat u groeit in een mindset waarbij de ander regie kan nemen over diens gezondheid en welzijn. Dat vraagt het nodige van u. Het gaat over aandachtig luisteren, maar ook kaders kunnen geven binnen het gesprek. Door die combinatie kan de ander leren benoemen wat voor hem belangrijk is en stappen zetten richting zijn doelen. In deze training start u met het vinden van uw eigen basis en het ervaren van het concept van Positieve Gezondheid. Sommigen kennen het al, en willen verder groeien in het voeren van gesprekken, voor anderen is het wellicht nog nieuw. Wat houdt het werken op deze manier eigenlijk in en wat zou het voor u persoonlijk betekenen, en voor uw patiënten, cliënten, bewoners. U leert het gespreksinstrument het spinnenweb te gebruiken als tool om samen een gesprek te starten en de ander te laten vertellen over wat er bij hem leeft. Vervolgens leert u om in te gaan op de veranderwens van de ander en hem concrete stappen te helpen benoemen die hij zelf kan zetten (met uw ondersteuning of met die van een ander).

Programma

Bijeenkomst 1: vrijdag 28 april 2023, 13.30-17.30 uur met aansluitend een borrel

In deze bijeenkomst leert u hoe u persoonsgericht kan werken met behulp van het concept Positieve Gezondheid, aan bod komt:

 • Kennismaking met het gedachtegoed Positieve Gezondheid en beweging van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag.
 • Zelf ervaren van uitgangspunten Positieve Gezondheid.
 • Spinnenweb bespreken en komen tot een veranderwens.
 • Oefenen gesprek met de ander i.c.m. uitleg over het actiewiel.

 

Bijeenkomst 2: donderdag 11 mei 2023, 12.00 – 14.00 uur

 • Bespreken veranderwens, eigen ervaringen delen.
 • Voorwaarden voor communicatie om regie bij ander te laten en ander te stimuleren.
 • Oefenen en reflecteren op het andere gesprek met eigen casuïstiek
 • Toepassingen 1-1 , in de praktijk(organisatie) en in de wijk.
 • Uw voornemen voor Positieve Gezondheid.

 

Inspiratietour (vrijwillige deelname): donderdag 25 mei 2023, 08.00 – 18.00 uur vanuit Leuven

We bekijken drie best practices in Nederland. Het is een bustour langs inspirerende voorbeelden in Nederland in het kader van het project ‘resilient communities with Positive Health’, waar nauw wordt samengewerkt in medisch en sociaal domein met Positieve Gezondheid.

 

Bijeenkomst 3: donderdag 15 juni 2023:  16.00-17.30 uur (online)

 • Ophalen en delen ervaringen/casuïstiek.
 • Vervolg oefenen het gesprek en bespreken randvoorwaarden implementatie.

 

Praktische informatie

 • Voor wie? Verschillende professionals (huisartsen en andere medewerkers) vanuit de huisartsenpraktijk, eerste lijn, sociale domein en buurt, bewoners en vrijwilligers kunnen deelnemen aan de training toepassing van Positieve Gezondheid in de praktijk en wijk. Een duo heeft uit ondervinding méér slaagkans om het model Positieve Gezondheid te verduurzamen.
 • Je leert Positieve Gezondheid te gebruiken voor jezelf, in gesprek met de ander, en als gemeenschappelijke taal in de samenwerking voor het bevorderen van de gezondheid van de bewoners van Leuven.
 • De training sluit aan bij de achtergrond en praktische ervaringen en casuïstiek uit het handboek Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk.
 • Met een voorbereidend inspiratiepakket, 2 live sessies, een online bijeenkomst en de mogelijkheid deel te nemen aan een inspiratietour (bezoeken van 3 best practices in Nederland)  maakt u kennis met zowel het gedachtengoed als de toepassing in de praktijk
 • Accreditatie wordt aangevraagd.
 • Locatie volgt.
 • Na inschrijving is uw deelname bevestigd.
 • De kosten voor bewoners/vrijwilligers: € 45,00 (alleen eigen bijdragen handboek).
 • De kosten voor deelnemers: € 500,00 inclusief handboek (met resilient communities project korting).

U ontvangt voor de training het inspiratiepakket “kennismaking met Positieve Gezondheid” met video’s en voorbereidende opdrachten. Tijdens de eerste trainingsdag ontvangt u het handboek Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk.
U kunt vanaf dan opgenomen worden in het internationale netwerk dat ijvert voor méér arbeidsvreugde voor huisartsen waarbij tegelijk patiënten en overheid tevredener mee zijn.

Direct inschrijven

Ik ben:
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor het handboek van 45 euro, of voor de training van 500 euro, inclusief handboek Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk. Na inschrijving is uw deelname bevestigd.