• Gezond werken
  • 27 november 2023

Aan de slag met Positief Gezond Werkgeverschap: hoe dan?

Aan de slag met Positief Gezond Werkgeverschap: hoe dan?

In juli 2022 sloegen iPH, Alles is Gezondheid en Mediquest de handen ineen voor de pilot Positief Gezond Werkgeverschap. Een programma speciaal ontwikkeld voor organisaties die willen inzetten op Positieve Gezondheid, vitaliteit en goed werkgeverschap. Gedurende een jaar gingen deelnemende organisaties aan de slag met een Scan Vitaal Bedrijf en Mijn Positieve Gezondheid. Tijdens netwerkbijeenkomsten deelden ze ervaringen en resultaten. Hoe verliep de pilot en wat leverde het op?

Goede (werk)prestaties vragen om competente en gezonde medewerkers met grip op hun leven. Want vitale medewerkers die goed in hun vel zitten, zijn productiever. Daarom is het van belang dat een organisatie een omgeving creëert die de regie op gezondheid faciliteert, mogelijk maakt en daartoe uitnodigt. Met Positief Gezond Werkgeverschap (PGW) kunnen organisaties hier zelf mee aan de slag.

Scan Vitaal Bedrijf en Mijn Positieve Gezondheid

De motivaties om deel te nemen aan de pilot waren uiteenlopend. Zo vertelde een van de organisaties dat ze kampen met veel uitval en ziekte, tijdelijke krachten, gebrek aan verbondenheid, hoge werkdruk en slechte werk-privébalans. Positief Gezond Werkgeverschap kan met name in zulke gevallen een uitkomst bieden.

Tijdens de pilot PGW implementeerden verschillende organisaties de Scan Vitaal Bedrijf en Mijn Positieve Gezondheid. Vooral de Scan Vitaal Bedrijf biedt volgens deelnemers veel mogelijkheden. ‘Wij hebben in eerste instantie de scan samen met coaching aangeboden. Zo’n coaching is waardevol, omdat we er veel zaken bespreken die anders onbesproken blijven. We merken dat de scan goed werkt als meetinstrument. Het laat scores zien ten opzichte van het landelijk gemiddelde en geeft aan waar de motivatie en veerkracht zitten. De Scan Vitaal Bedrijf is daarmee wat specifieker dan Mijn Positieve Gezondheid en leent zich daardoor goed voor praktische adviezen. Mijn Positieve Gezondheid is minder bedoeld als meetinstrument en juist meer als gesprekinstrument’, aldus een van de deelnemers tijdens de laatste netwerkbijeenkomst.

Positief Gezond Werkgeverschap implementeren

Ook merkten de organisaties een aantal obstakels en kansen op. ‘Wat we hebben geleerd is dat het soms moeilijk is om teams los te laten, te communiceren naar hogerop, het gesprek te borgen en teams te begeleiden. Eigenaarschap van het team is erg belangrijk, net als een goede procesbegeleider. Uiteindelijk kost cultuurverandering tijd, dus als je Positief Gezond Werkgeverschap wilt toepassen in je organisatie, moet je de scan en het gesprek inbedden in een groter geheel of programma. Ga eerst in gesprek en verwijs hier vervolgens actief naar’, vertelt een van de deelnemers.

Volgens Tim Huijts, hoogleraar ‘Positive Health at Work’, kan het heel waardevol zijn om voorafgaand aan een dergelijke pilot te kijken naar de randvoorwaarden en de vruchtbare bodem voor het implementeren van Positief Gezond Werkgeverschap. ‘Denk van tevoren goed na over de omgeving waarin de pilot landt. Is het onderdeel van een breder iets of op zichzelf staand? Probeer daarnaast onnodig meten te voorkomen door te bedenken waar je op korte termijn verandering in zou kunnen zien en waar op lange termijn. Tot slot is het van essentieel belang om het gesprek te blijven faciliteren en het te verweven in de organisatie.’

Positief Gezond Werkgeverschap in de praktijk

Naast de organisaties in de pilot zijn er ook andere praktijkvoorbeelden om van te leren. Zo heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) een strategie gericht op de relatie tussen zorgverlener patiënt. De blik van het JBZ is niet zozeer het gezond moeten zijn van de patiënt of medewerker vanuit vitaliteit, maar juist vanuit mensbeeld: ‘Je doet werk wat past bij jouw leven’, vertelt Laura de Haas van het JBZ. ‘In onze ogen gaat Positief Gezond Werkgeverschap verder dan vitaliteit.’

Het JBZ past Positief Gezond Werkgeverschap toe in drie verschillende projecten:

  • In het jaargesprek wordt het spinnenweb gebruikt met vragen die passen bij de specifieke doelgroep. Dit zijn persoonlijke vragen die gaan over jou als mens, of je ertoe doet, of je meedoet of wat je motiveert. Het spinnenweb wordt meegestuurd samen met de formele afsprakenlijst en dient als gespreksleidraad. Leidinggevenden moeten wel bepaalde gesprekvoeringvaardigheden hebben en krijgen indien nodig een training.
  • De website omdatjijertoedoet.nl wordt door medewerkers gebruikt voor tips en tricks voor het ondersteunen van gezondheidswelzijn. De website geeft aan welke trainingen en video’s bij welke dimensie van het spinnenweb horen.
  • Het JBZ werkt aan leiderschap gericht op het zien van de mens en contact met medewerkers. Het spreken van dezelfde taal binnen de organisatie helpt daarbij. Op initiatief van teams kunnen ze gebruikmaken van individuele coaches.

Actieleernetwerken Positief Gezond Werkgeverschap

Vanaf januari organiseren iPH, Alles is Gezondheid en CAOP twee nieuwe actieleernetwerken Positief Gezond Werkgeverschap. Eén netwerk voor organisaties met meer dan 1000 werkenden (vast, flex en vrijwillig) en één netwerk voor mkb-bedrijven. In de actieleernetwerken gaan deelnemers in vier tot zes sessies met elkaar aan de slag om Positief Gezond Werkgeverschap binnen hun eigen organisatie verder te versterken.

Wil je meer weten over Positief Gezond Werkgeverschap of de actieleernetwerken? Neem contact op via info@iph.nl. Ook gebruikmaken van de Scan Vitaal Bedrijf of Mijn Positieve Gezondheid? Mail naar pgw@mediquest.nl.