Institute for Positive Health (iPH) is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid.

Institute for Positive Health (iPH) is in 2015 opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed.

IPH wil de beweging naar Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. Zo maken we met elkaar van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld, een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld.

Bij iPH kan iedereen terecht voor inspiratie om met het gedachtegoed aan de slag te gaan. We zorgen voor scholing waarin het gedachtegoed optimaal is uitgewerkt. We helpen belemmeringen oplossen die Positieve Gezondheid in de weg staan. En we ontwikkelen het concept van Positieve Gezondheid verder met hulp van onderzoek.

Missie en Visie

IPH wil van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld maken, een plek waar mensen lang, gezond en gelukkig leven.

IPH wil de beweging van Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. In die beweging werken zo veel mogelijk mensen en organisaties samen, om Positieve Gezondheid binnen ieders bereik te brengen.

Doelstellingen

Voor de periode 2019-2021 werken we verder aan het vergroten van de sociaal-maatschappelijke waarde van Positieve Gezondheid door implementatie in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit gebeurt op de niveaus: nano, micro, meso, macro. En in de domeinen: beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs.

  • Implementatie van Positieve Gezondheid in landelijk, lokaal en rijksbeleid;
    VWS, provincies en gemeentes, verzekeraars en beroepsorganisaties.
  • Implementatie van Positieve Gezondheid in de praktijk van zorginstellingen en organisaties.
  • Onderzoek naar de effecten, toepassingen en implementatie van Positieve Gezondheid ten behoeve van wetenschappelijke verankering.
  • Implementatie en kwaliteitsborging van Positieve Gezondheid in het onderwijs op alle niveaus in medische curricula, opleidingen en (op termijn) in primair onderwijs.

De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in ons werkplan 2019-2021 aan de hand van het DIN-model (Doelen, Inspanningen en Netwerk).

Onze kernwaarden vormen ons kompas:

  • positief
  • gezaghebbend
  • krachtig
  • gul

Dit doen we met een klein, slagvaardig team aangevuld met een aantal professionals voor specifieke werkzaamheden.