Partnerschappen

IPH werkt samen met verschillende partners om Positieve Gezondheid te stimuleren, verder te verspreiden en te implementeren. Partners en iPH wisselen kennis en ervaringen uit en verbinden (zorg)professionals die werken of willen werken met Positieve Gezondheid. Onze partners zijn daarvoor van onschatbare waarde. Zij dragen het gedachtegoed actief uit en zijn een sparringspartner en aanjager voor ons en voor andere partijen en organisaties.

Founding partners

De founding partners hebben de oprichting van iPH als kennisinstituut mede mogelijk gemaakt en denken tot op de dag van vandaag mee in hoe we het gedachtegoed van Positieve Gezondheid verder kunnen stimuleren, verspreiden en ontwikkelen.

Daarnaast is er op 4 juni 2020 een intentieverklaring getekend tussen iPH en Alles is Gezondheid (AiG). In 2020-2021 gaan iPH en AiG intensiever samenwerken. Zowel praktisch als strategisch.

Implementatiepartners

IPH werkt samen met verschillende organisaties om Positieve Gezondheid te stimuleren, te verspreiden en verder te ontwikkelen. Onze partners verzorgen daartoe trainingen en implementatietrajecten. Partners en iPH wisselen kennis en ervaringen uit en verbinden (zorg)professionals die werken of willen werken met Positieve Gezondheid.

Onze trainings- en implementatiepartners zijn:

Samenwerkings- en Netwerkpartners

Onze samenwerkingspartners werken met Positieve Gezondheid en gaan met iPH een samenwerking aan met als doel het gezamenlijk doorontwikkelen en implementeren van Positieve Gezondheid. Daarnaast staan van elkaar leren en verder onderzoek centraal.

Onze netwerkpartners hebben als aanjager van Positieve Gezondheid een voorbeeldfunctie. Het doel van een netwerkpartnerschap is om gezamenlijk tot een product te komen, dat elkaars boodschap versterkt en tegelijkertijd Positieve Gezondheid verder brengt. Denk bijvoorbeeld aan een leiderschapsprogramma of een tool Palliatieve Zorg. IPH en onze netwerkpartners delen deze producten vervolgens belangeloos met anderen.

Ook partner worden?

Dan gaan we graag in gesprek. Mail of bel ons via de contactpagina.