Partnerschappen

iPH werkt samen met verschillende partijen om Positieve Gezondheid te stimuleren, verder te verspreiden en te implementeren. Deze partnerschappen zijn van onschatbare waarde. Het iPH maakt een onderscheid tussen twee samenwerkingsvormen: partners en vignethouders.

Partners

Het doel van een partnerschap is om gezamenlijk kennis te ontwikkelen. Daarnaast wisselen partners en iPH ervaringen uit en verbinden we (zorg)professionals die werken of willen werken met Positieve Gezondheid.

Onze partners zijn:

Vignethouders

Een vignethouder is een partij die een bepaald deel van de markt voor haar dienst neemt, zoals het opleiden van trainers Positieve Gezondheid. Vignethouders werken dan ook met erkende trainers uit het Kwaliteitsregister. Voordat een partij vignethouder wordt, vindt eerst een kwaliteitstoets plaats.

Onze vignethouders zijn: