Het team achter Positieve Gezondheid

IPH bestaat uit een klein, slagvaardig team aangevuld met een aantal professionals voor specifieke werkzaamheden. Onze Ambassadeurs hebben ervaring in het in de praktijk toepassen van Positieve Gezondheid en zijn bereid deze ervaring te delen en beschikbaar te stellen aan anderen.

De Raad van Toezicht is betrokken en denkt met ons mee.

Team

https://www.linkedin.com/in/angelique-schuitemaker-19829111/

Angelique Schuitemaker

Directeur

Houdt zich bezig met interne en externe strategie iPH, het ontwikkelen van partnerschappen en de bestendiging van het gedachtegoed.

Over Angelique Schuitemaker
https://www.linkedin.com/in/joost-boerenkamp-87437015/

Joost Boerenkamp

Adviseur Regio's en samenwerking

Houdt zich bezig met veranderkunde, netwerksamenwerking, coaching en advies.

https://www.linkedin.com/in/joancavandenbosch/

Joanca van den Bosch

Communicatie en Partnerschappen

Verantwoordelijk voor PR, communicatie-uitingen en ondersteunt bij opzetten van partnerschappen.

https://www.linkedin.com/in/karolien-van-den-brekel-dijkstra-42ba5b9/

Karolien van den Brekel

Adviseur en Gecertificeerd Trainer

Is gespecialiseerd in (huisarts)geneeskunde, presenteren, samenwerken, innoveren, beleid/strategie, verbinden & aanjagen.

https://www.linkedin.com/in/machteld-huber-53b62a14/

Machteld Huber

Strategisch adviseur

De founder van iPH en bedenker van het gedachtegoed Positieve Gezondheid.

Over Machteld Huber
https://www.linkedin.com/in/lisanne-kiestra/

Lisanne Kiestra

Junior Adviseur

Afgestudeerd op gebied van Leefstijlgeneeskunde en ondersteunt bij verschillende projecten binnen iPH.

https://www.linkedin.com/in/miriam-de-kleijn-05039914/

Miriam de Kleijn

Projectleider Evaluatiewijzer

Onderzoek (epidemiologie)(analytisch, schrijven, presenteren) huisartsgeneeskunde en samenwerken.

https://www.linkedin.com/in/lizzyvdkooij/

Lizzy van der Kooij

Adviseur en projectleider

Draagt bij aan de verankering van Positieve Gezondheid vanuit HR/werkgeversperspectief.

https://www.linkedin.com/in/barbara-piper-roelofs-6a87a35/

Barbara Piper-Roelofs

Lead Academie iPH

Verantwoordelijk voor het stroomlijnen, de inhoud en de doorontwikkeling van workshops, lezingen en trainingen vanuit de Academie.

https://www.linkedin.com/in/mieke-reynen-34124943/

Mieke Reynen

Adviseur

Project Limburg Positief Gezond. Geeft tevens lezingen en workshops.

Marjolijn Scholman

Coördinator Academie

Houdt zich bezig met coördinatie van trainingen en aanvragen van lezingen en workshops.

https://www.linkedin.com/in/elsslob/

Els Slob

Office Manager

HRM, financiën en agendabeheer. Daarnaast ook de implementatie van groepslicenties (de digitale vragenlijsten) bij organisaties.

https://www.linkedin.com/in/stephanspies/

Stephan Spies

Kennis, implementatie en IT/Tools

Verantwoordelijk voor de Online Tools, Data, Koppelingen, Groepslicenties en ICT.

https://www.linkedin.com/in/ellenvansteekelenburg/?originalSubdomain=nl

Ellen van Steekelenburg

Adviseur Kennis en implementatie

Doorontwikkeling van het spinnenweb, Positieve Gezondheid op de werkvloer en koplopertafel Verzekeraars.

https://www.linkedin.com/in/maloutimmers/

Malou Timmers

Adviseur

Inhoudelijke (door)ontwikkeling en toepassing in praktijk (o.a. kind- en jongerentool en eenvoudige tool) .

https://www.linkedin.com/in/marja-van-vliet-6b391114/

Marja van Vliet

Adviseur

Onderzoek naar toepassing en implementatie Positieve Gezondheid.

Ambassadeurs

https://www.linkedin.com/in/bert-van-rixtel-045a36128/

Bert van Rixtel

Verpleegkundig Specialist urologie/oncologie
https://www.linkedin.com/in/geeske-van-der-weerd-8471923a/

Geeske van der Weerd

Verpleegkundig Specialist GGZ

Raad van toezicht

https://www.linkedin.com/in/maaikedevries/

Maaike de Vries

Voorzitter RvT

Ervaren strategisch (innovatie) adviseur en kwartiermaker in en om de zorg, professioneel toezichthouder in de zorg en auteur.

https://www.linkedin.com/in/michel-van-schaik-3514736/

Michel van Schaik

Lid RvT

Directeur Gezondheidszorg Rabobank.