Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

Sinds 2019 beschikt iPH over een wetenschappelijke adviesraad. Daarin denken wetenschappers mee over welk onderzoek er nodig is voor de ontwikkeling en verankering van Positieve Gezondheid. Wie zitten er in de adviesraad?

Wat doet de Adviesraad?

De Wetenschappelijke Adviesraad heeft de volgende taken:

 1. Reflecteren op onderzoeksagenda
 2. Meedenken over welke onderzoeksvragen aan fondsen of ministeries voorgelegd kunnen worden
 3. Reflecteren op de uitkomstmaten
 4. Als onafhankelijk orgaan van iPH de onderzoeksresultaten toetsen en duiden

Wie zitter er in onze Adviesraad?

 • Prof. dr. Pim Assendelft (Radboud UMC)
 • Prof. dr. Willem Jan Bos (Antonius Ziekenhuis, LUMC VBHC)
 • Prof. dr. Floortje Scheepers (UMCU)
 • Prof. dr. Elise van de Putte (UMCU, WKZ)
 • Dr. Veronica Janssen (LUMC)
 • Prof. dr. Erik Heineman  (emeritus UMCG)
 • Prof.dr. André Knottnerus (emeritus Maastricht University)
 • Dr. John Dierx (Avans Hogeschool)