Werken met de toolkit Positieve Gezondheid op de tekentafel

Een gezonde woon- en leefomgeving stimuleert inwoners om hun gezondheid te verbeteren. Hoe betrek je als gemeente, projectontwikkelaar, woningcorporatie of welzijnsorganisatie bewoners bij de inrichting van hun eigen leefomgeving? Met de training ‘Werken met de toolkit Positieve Gezondheid op de tekentafel’ maak je met behulp van de toolkit gezamenlijk de vertaling van Positieve Gezondheid naar de woon- en leefomgeving.

Inhoud van de training

De Toolkit ‘Positieve Gezondheid op de tekentafel’ biedt handvatten om met partners uit het sociaal en fysiek domein én met bewoners in gesprek te gaan in werkateliers. In vijf stappen kijk je samen naar belangen, behoeften en mogelijkheden volgens de zes dimensies van Positieve Gezondheid. Aan de hand van een kaart van de wijk bespreek je in groepen hoe de woon- en leefomgeving de gezondheid kan bevorderen, hoe je deze inricht en wat daarvoor nodig is. Het resultaat is een ruimtelijke visie die gedragen wordt door verschillende partijen en vanuit het perspectief van bewoners. Bewoners die vanuit eigen regie en kwaliteit van leven inspraak hebben in een woon- en leefomgeving die hun gezondheid bevordert.

Wat leer je?

  • Je maakt kennis met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en de toepassing voor eigen gezondheid.
  • Je leert hoe je Positieve Gezondheid vertaalt naar de eigen woon- en leefomgeving volgens de zes dimensies.
  • Je leert hoe je verbinding te maken tussen Positieve Gezondheid en de woon- en leefomgeving.
  • Je werkt met de methodiek en leert hoe je door middel van vijf stappen komt tot een gedragen ruimtelijke visie voor de fysieke leefomgeving.
  • Je ontdekt hoe je de toolkit Positieve Gezondheid op de tekentafel kunt inzetten vanuit de eigen werksituatie.
  • Je leert meer over de opzet, doelen en organisatie van werkateliers Positieve Gezondheid vertaald naar de woon- en leefomgeving.

Praktische informatie

  • De tijdsinvestering voor de training ‘Werken met de toolkit Positieve Gezondheid op de tekentafel’ is een halve dag online ter voorbereiding en daarna één dag training in de omgeving van Utrecht.
  • De eerste trainingsdata zijn 13 en 27 oktober, 23 november en 8 december 2023.
  • De groep bestaat uit 12 deelnemers.
  • Kosten per deelnemer: € 750 vrij van btw.