Een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Let op: er is in december 2021 een 2.0 versie van het spinnenweb gelanceerd. Dit spinnenweb bevat extra vragen over o.a. intimiteit en seksualiteit. 

Hoe werkt het

 1. Mensen die de vragenlijst invullen, kunnen met het spinnenweb in kaart brengen hoe zij hun gezondheid ervaren. Voel je je bijvoorbeeld gelukkig of juist eenzaam? Lukt het je om de dagelijkse dingen te doen, zoals het huishouden? Beleef je nog plezier aan je bezigheden?
 2. Zorgverleners en patiënten kunnen met die uitkomsten een heel ander gesprek voeren. Wat is voor jou echt belangrijk? Wat zou jij willen veranderen?
 3. Samen bedenken ze vervolgens wie (of wat) kan helpen om de situatie te verbeteren.

Bekijk de animatie

In de animatie hiernaast leggen we uit wat Positieve Gezondheid is en hoe het werkt.

Hoe het denken kantelde

Toen voormalig huisarts en onderzoeker Machteld Huber zelf met ziekte werd geconfronteerd, merkte zij dat zij grote invloed had op haar eigen herstel. Dat bracht haar er in 2011 toe om het concept gezondheid nader te onderzoeken. Er waren toen al langer geluiden dat de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 1948 te statisch en ambitieus zou zijn voor deze tijd.

Wanneer kun je het inzetten?

Het spinnenweb kun je in tal van situaties inzetten. Van een intakegesprek met patiënten tot het ontwikkelen van een beleidsvisie op de aanpak van gezondheidsvraagstukken in de regio.

 • Bij patiënten en burgers (nano)
 • Binnen organisaties en praktijken (micro)
 • In de wijk, dorp, stad, gemeente (meso)
 • Provinciale en landelijk beleid (macro)

Waar komen we Positieve Gezondheid tegen?

 • Spreekuren
 • Beroepsprofielen
 • Behandelplannen
 • Keukentafelgesprekken
 • Beleidsplannen
 • Persoonsgerichte zorg
 • Behandelingen
 • Ouderenzorg
 • Jeugdhulpverlening
 • Wijkplannen
 • Intakegesprekken
 • Human Resources
 • Preventieplannen
 • Wijkteams
Lees meer artikelen over Positieve Gezondheid

Gerelateerde artikelen

Wetenschappelijke Adviesraad iPH

“Als je loslaat, heb je twee handen vrij”

10 jaar Positieve Gezondheid: De muur gaat een keer vallen