Het spinnenweb kun je in tal van situaties inzetten. Van een intakegesprek met patiënten tot het ontwikkelen van een beleidsvisie op de aanpak van gezondheidsvraagstukken in de regio.

Bij patiënten en burgers (nano)
In principe kun je in alle praktijksituaties het spinnenweb inzetten. Tenzij er natuurlijk sprake is van spoedeisende zorg of van medische diagnostiek. Het spinnenweb is een aanvulling daarop. Ook is het belangrijk om te kijken of het passend is. Sommige mensen verwachten van de hulpverlener een pasklaar antwoord, de ander wil juist betrokken zijn bij de besluitvorming. Het maakt ook uit of iemand goed ziekte-inzicht en gezondheidsvaardigheden heeft.

Het spinnenweb kun je goed inzetten in bijvoorbeeld deze situaties:

  • chronische ziekte of beperking
  • terugkomende onbegrepen klachten
  • psychische kwetsbaarheid
  • eenzaamheidsproblematiek
  • excessief zorggebruik
  • laatste levensfase
  • risico op aandoeningen
  • vastlopen in leven of werk

Binnen organisaties en praktijken (micro)

Positieve Gezondheid kun je ook inzetten binnen je organisatie. Zo zien we dat Positieve Gezondheid wordt ingezet om ziekteverzuim te voorkomen door het gedachtegoed in HR-beleid een plek te geven. Het spinnenweb wordt gebruikt om met elkaar tot beleidsvisies of innovaties te komen. En ook om bij aanvang van teambuildingsessies deelnemers in de juiste stand te brengen: hoe zit je erbij op dit moment?

In de wijk, dorp, stad, gemeente (meso)

Om beter aan te sluiten op de wensen van burgers geven steeds meer gemeenten Positieve Gezondheid een plek in hun beleidsnota’s. In 2018 was dat maar liefst 50% van alle gemeenten. Positieve Gezondheid wordt ingezet om met de inbreng van burgers tot verbeteringen in de wijk te komen. En om de talrijke organisaties die voor het welzijn van burgers belangrijk zijn, beter te laten samenwerken.

Provinciale en landelijke beleid (macro)

Steeds meer provincies zetten Positieve Gezondheid in om hun ambitie te verwezenlijken. Zo werd Limburg Positief Gezond in de strijd tegen de gezondheidsachterstanden in de provincie. Beroepsverenigingen nemen het op in hun ideeën over de beroepsuitoefening. En ook de landelijke overheid omarmt het gedachtegoed. In de landelijke nota Gezondheidsbeleid voor 2020 tot 2024 bijvoorbeeld, is Positieve Gezondheid een paraplu voor het gezondheidsbeleid. We zien ook dat Positieve Gezondheid helpt in discussies over de bekostiging en kwaliteit van zorg. Daar zit tegelijkertijd ook een grote uitdaging: het gedachtegoed maakt een systeemverandering onontkoombaar. Het legt bloot waar we vastlopen in de zorg én wat de mogelijke oplossingsrichtingen zijn.