Hoe het denken kantelde

Toen voormalig huisarts en onderzoeker Machteld Huber zelf met ziekte werd geconfronteerd, merkte zij dat zij grote invloed had op haar eigen herstel. Dat bracht haar er in 2011 toe om het concept gezondheid nader te onderzoeken. Welke gezichtspunten speelden een rol?

Gezondheidsdefinitie WHO blijkt te statisch

Er waren al langer geluiden dat de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te statisch en ambitieus zou zijn voor deze tijd. De definitie stamt uit 1948 en luidt als volgt: ‘Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekten of gebreken.’ Waar de WHO geen rekening mee had gehouden, is dat de definitie ook een afbakening is. Voldoe je niet aan de beschrijving, dan ben je dus niet gezond.

Sense of Coherence helpt mensen gezond houden

Veerkracht, eigen regie en zingeving zijn belangrijke elementen bij Positieve Gezondheid. Die begrippen zijn nauw verbonden met de naam Antonovsky. Deze medisch socioloog hield zich veel bezig met wat mensen gezond maakt (in plaats van ziek). In het ziekenhuis in Tel Aviv waar hij werkte, zag hij veel patiënten die de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog hadden overleefd. Velen van hen waren getraumatiseerd. Het viel hem op dat een aantal van hen niet getraumatiseerd was, terwijl ze hetzelfde hadden meegemaakt. Wat typeerde hen? Hoe kon het dat zij die vreselijke ervaringen goed hadden doorstaan?

Blue Zones: bron van kennis over gezondheid

Ook de Blue Zones bevestigen de noodzaak om breed te kijken naar gezondheid. Blue Zones zijn gebieden op de wereld waar mensen op een gezonde manier oud worden, vaak zonder chronische ziekten en mentale aftakeling. Zij leveren belangrijke informatie over wat ons gezond maakt en gezond houdt.

Lees ook Zingeving als krachtigst element

Tegengeluiden

Positieve Gezondheid roept veel enthousiaste reacties op. En ook kritische. Wat zijn zoal de tegengeluiden?

Bij Positieve Gezondheid gaat het om intrinsieke motivatie en persoonlijke ervaring. Door Positieve Gezondheid benaderen we gezondheid in de breedte en kijken we niet alleen meer naar het oplossen van klachten. We nodigen je graag uit Positieve Gezondheid te ‘ervaren’ door bijvoorbeeld het spinnenweb op Mijnpositievegezondheid.nl zelf in te vullen.