In de wetenschap

Sense of Coherence helpt mensen gezond houden

Veerkracht, eigen regie en zingeving zijn belangrijke elementen bij Positieve Gezondheid. Die begrippen zijn nauw verbonden met de naam Antonovsky. Deze medisch socioloog hield zich veel bezig met wat mensen gezond maakt (in plaats van ziek). In het ziekenhuis in Tel Aviv waar hij werkte, zag hij veel patiënten die de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog hadden overleefd. Velen van hen waren getraumatiseerd. Het viel hem op dat een aantal van hen niet getraumatiseerd was, terwijl ze hetzelfde hadden meegemaakt. Wat typeerde hen? Hoe kon het dat zij die vreselijke ervaringen goed hadden doorstaan?

Antonovsky (1979) vond drie eigenschappen die hij gezamenlijk de Sense of Coherence noemde: het gevoel van samenhang. Dit zijn de drie eigenschappen:

  1. Comprehensibility
    In hoeverre zijn mensen in staat om hun situatie te begrijpen (in tegenstelling tot verwarring)
  2. Managability
    In hoeverre hebben mensen het gevoel iets aan hun situatie te kunnen dóen, om zelf keuzes te kunnen maken in je leven (in tegenstelling tot machteloosheid)
  3. Meaningfulness
    In hoeverre ervaren mensen zingeving in het leven (in tegenstelling tot zinloosheid).

Volgens Antonovsky is de zingeving van deze drie eigenschappen de krachtigste.