Kennisagenda Positieve Gezondheid

Wat zijn de kennis- en onderzoeksvragen op het gebied van Positieve Gezondheid? De Kennisagenda Positieve Gezondheid geeft aan welke kennis al aanwezig is rondom Positieve Gezondheid, en waar we nog meer over kunnen leren. Naast het stimuleren van onderzoek bevordert de Kennisagenda samenwerking tussen inwoners, professionals, onderzoekers, verzekeraars en beleidsmakers.

Bron voor toekomstig onderzoek

Positieve Gezondheid is gebaseerd op uitgebreid onderzoek. Toch blijft vervolgonderzoek belangrijk om het gedachtegoed verder te onderbouwen en om te leren hoe je Positieve Gezondheid in de praktijk kunt toepassen. De Kennisagenda stimuleert onderzoek naar het gedachtegoed en waardevolle samenwerkingen. Ook draagt de Kennisagenda bij aan het blijvend leren van het werken met Positieve Gezondheid. De Kennisagenda is ontwikkeld met inbreng van inwoners, (zorg)professionals, onderzoekers, beleidsmakers en verzekeraars.

Zeven thema's

De Kennisagenda Positieve Gezondheid is opgebouwd rond zeven thema’s: de kern van Positieve Gezondheid, de mens, wonen en leefomgeving, leren, werken, zorg en welzijn, en het ecosysteem. Een tekening van de Kennisagenda geeft weer hoe de thema’s onderling samenhangen. Ieder van de zeven thema’s bevat kennisvragen die zijn onderbouwd met bestaande (wetenschappelijke) publicaties. Daarmee is de Kennisagenda een actueel overzicht van de kennis die er al is over Positieve Gezondheid en over wat we nog meer willen leren.

Implementatie

We hopen dat de Kennisagenda verschillende groepen aanspreekt: van onderzoekers vanuit bijvoorbeeld ROC’s, hogescholen en universiteiten, tot inwoners, professionals en ervaringsdeskundigen. We zien dat het leervermogen groot is op alle plekken waar men met Positieve Gezondheid werkt. Het is dan ook waardevol om geleerde lessen met elkaar te delen. We horen graag van jou of en hoe deze agenda bijdraagt aan jouw kennisvragen en -behoeften en aan de implementatie van Positieve Gezondheid in het algemeen. Laat het ons weten via info@iph.nl.