Onderzoek naar opbrengsten, wat kunnen we leren?

Als samenleving willen we weten wat werkt in de zorg en waaraan dat is toe te schrijven. Dat geldt ook voor Positieve Gezondheid. Wat levert dat op? En hoe valt dat te meten?

Is Positieve Gezondheid te meten?

Het meten van Positieve Gezondheid houdt de gemoederen vanaf het begin al bezig. Begrijpelijk. Het gaat om een nieuw concept en een brede kijk op gezondheid. Hoe toon je dan aan wat de opbrengsten zijn als je daarmee werkt?

Lees ook Dit kun je meten
Lees ook Diverse meetinstrumenten in de maak

Volg de Evaluatiewijzer van iPH!

Hoe meet je de impact van het werken met Positieve Gezondheid? iPH ontwikkelt daarvoor met hulp van een speciale klankbordgroep een instrument dat meer houvast biedt.

Wetenschappelijke Adviesraad iPH

Sinds 2019 beschikt iPH over een wetenschappelijke adviesraad. Daarin denken wetenschappers mee over welk onderzoek er nodig is voor de ontwikkeling en verankering van Positieve Gezondheid. Wie zitten er in de adviesraad?

Lees ook Positieve Gezondheid meetbaar maken
Lees ook Wetenschappelijk ontwikkelde meetset Positieve Gezondheid evalueert de werking van interventies met het gespreksinstrument

Onderzoeksagenda helpt focus houden

Om Positieve Gezondheid verder te brengen werkt iPH met een onderzoeksagenda. Hoog op de agenda staat onderzoek naar wat Positieve Gezondheid oplevert en wat helpt bij de implementatie.

Voor de periode 2019 – 2021 is er een onderzoeksagenda opgesteld, die valt binnen het beleidsplan en werk van iPH. Op de huidige agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Positieve Gezondheid meetbaar maken
  • Effect en effectiviteit Positieve Gezondheid in de praktijk
  • Onderbouwing en doorontwikkeling van visie en methode
  • Duurzame verankering in praktijk en beleid