Het meten van Positieve Gezondheid houdt de gemoederen vanaf het begin al bezig. Begrijpelijk. Het gaat om een nieuw concept en een brede kijk op gezondheid. Hoe toon je dan aan wat de opbrengsten zijn als je daarmee werkt?

Discussie over meetbaarheid

Onderzoek naar Positieve Gezondheid roept wetenschappelijke discussies op die kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het gedachtegoed.

Zo verwacht Caroline Terwee van Kenniscentrum Meetinstrumenten, Amsterdam UMC dat Positieve Gezondheid op een valide en betrouwbare manier op dit moment niet valt te meten. In het gedachtegoed zouden determinanten en uitkomsten door elkaar heenlopen. Bovendien is volgens haar de set van 42 aspecten van Positieve Gezondheid te omvangrijk om op een gestandaardiseerde en betrouwbare manier te kunnen meten.

Grondlegger van het gedachtegoed Machteld Huber kan zich voorstellen dat zo’n karakteriserend concept en werkrichting wetenschappers voor een uitdaging stelt. Het spinnenweb is immers geen meetinstrument maar een gespreksinstrument. In samenwerking met externe academici is er een zogeheten exploratieve en confirmatieve factoranalyse uitgevoerd op twee aspecten van het spinnenweb. Daaruit kwam een valide meetset uit voort, bestaande uit 17 van de 42 items, verdeeld over de 6 domeinen. Daarover verschijnt binnenkort een wetenschappelijk artikel.

Daarnaast kun je ook discussiëren over de meetbare werkelijkheid en de werkelijkheid zoals die wordt ervaren. Dat kan een wereld van verschil zijn. De meetbare werkelijkheid richt zich op het classificeren van een gezondheidstoestand en hoe hoog de afzonderlijke onderdelen scoren. Terwijl de beleefde werkelijkheid meer recht doet aan complexiteit van een gezondheidstoestand en de aspecten die daarvan deel uitmaken en onderling verbonden zijn.

De beleefde werkelijkheid

versus de meetbare werkelijkheid

Gerelateerde artikelen

Impact van werken met Positieve Gezondheid meten met de Evaluatiewijzer

Tegengeluiden