• Onderzoek
  • 7 september 2020

Impact van werken met Positieve Gezondheid meten met de Evaluatiewijzer

Door heel Nederland wordt gewerkt met Positieve Gezondheid. Maar wat is nu precies de impact van het werken met Positieve Gezondheid? En hoe kunnen we het effect hiervan meten? Daarvoor ontwikkelt iPH een ‘Evaluatiewijzer’ in samenwerking met onze gebruikers van Positieve Gezondheid..

Wijzer Evalueren

Op woensdag 15 juli en donderdag 27 augustus vonden er twee webinars plaats die volledig in het teken stonden van ‘Wijzer Evalueren’. Door heel Nederland wordt gewerkt met Positieve Gezondheid en het spinnenweb. Gebruikers vinden het prettig dat zij een breed gesprek over gezondheid kunnen voeren met cliënten en organisaties voeren de brede blik op gezondheid enthousiast door in beleid. Maar wat is nu de daadwerkelijke impact van het werken met Positieve Gezondheid? Om dat te kunnen meten is iPH bezig met de ontwikkeling van een Evaluatiewijzer. Deze wordt gevuld met handige, veelal bestaande, evaluatiemethoden, inclusief praktijkvoorbeelden. Personen die werken met Positieve Gezondheid en willen leren, evalueren of het effect hiervan willen meten, kunnen in de evaluatiewijzer handreikingen hiervoor vinden.

Doelgroepen en behoeften

Omdat Positieve Gezondheid zich op verschillende lagen manifesteert (Macro, Meso, Micro en Nano), bestaan er ook verschillende evaluatiebehoeften. Tijdens de georganiseerde webinars kwam een divers palet van professionals aan het woord. In Break Out Rooms gaven zij antwoorden op de volgende vragen:

  1. Waarom werk jij/werkt jouw organisatie met  positieve gezondheid?
  2. Welke instrumenten of voorbeelden ken je van het leren/evalueren/meten van de impact van het werken met PG?
  3. Welke behoefte heb jij/heeft jouw organisatie als het gaat om leren/evalueren/meten van impact van het werken met PG?
  4. En wat heb je hiervoor nodig?

Bestuurders, beleidsmakers, zorg-, welzijn- en HR-professionals, coaches en enthousiastelingen deelden in de Break Out Rooms hun ervaringen met het werken met Positieve Gezondheid. Hoewel zij op individueel niveau aan de hand van het spinnenweb kunnen zien of iemands gezondheidsoppervlak toeneemt, bestaat er behoefte om ook in collectief verband te leren over het werken met positieve gezondheid. Hoe dit het beste vorm kan krijgen, en wat daarvoor nodig zou zijn, hierover werd door de deelnemers uit de diverse sectoren uitgebreid gespard.

Wat er al is

In verschillende organisaties wordt al gewerkt met vragenlijsten, diepte-interviews, gezondheidsmonitoring, micro-analyses of impactmetingen. Er bestaan mooie voorbeelden, zoals Impact vergroten van Vilans en Wijzer in de Wijk. Deze komen zeker in de Evaluatiewijzer. Na de webinars gaat iPH aan de slag met de verdere ontwikkeling hiervan. In overleg met een klankbordgroep – onder meer gevormd door enthousiastelingen uit de webinars – krijgt de Evaluatiewijzer verder vorm. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor meer updates. En mocht u relevante input hebben, neem dan contact op met Miriam de Kleijn.

Naast het traject Wijzer Evalueren is iPH ook betrokken bij het project Gezondheid Meten in samenwerking met het LUMC. Lees er hier meer over.