Materiaal en ondersteuning voor de professional

Mensen kunnen op verschillende manieren aan de slag met Mijn Positieve Gezondheid. Stel dat er iemand bij jou komt met een ingevuld spinnenweb, wat heb je dan als professional nodig om hierover met deze persoon in gesprek te gaan? Op deze pagina bieden we ondersteunend materiaal voor (zorg)professionals om het andere gesprek te voeren.

Ondersteunend materiaal

Scholing en Tooling

Lees ook Zelf het spinnenweb invullen
Lees ook 11 november: Conferentie 10 jaar ‘Health as the ability to adapt and self-manage’

Kennisdeling

Zo maak je tijd voor het andere gesprek

Tips Positieve Gezondheid: Hoe voer ik het andere gesprek?

Het actiewiel inzetten

Zo kun je samen de uitkomsten bespiegelen

Tips voor organisaties

Vilans: Spoorboekje Positieve Gezondheid

Welke gezondheidsapps zijn betrouwbaar?

Wetenschappelijk ontwikkelde meetset Positieve Gezondheid evalueert de werking van interventies met het gespreksinstrument

Koplopertafel Positieve Gezondheid en Meetinstrumenten

Koplopertafel Positieve Gezondheid en Ouderen

Koplopertafel Positieve Gezondheid en Werk

Koplopertafel Positieve Gezondheid en Ziekenhuizen

Koplopertafel Positieve Gezondheid en Zorgverzekeraars