Het andere gesprek

Zo kun je samen de uitkomsten bespiegelen

Het spinnenweb is bedoeld om mensen zelf te laten nadenken over hun situatie en om de dialoog daarover op gang te helpen. Maar hoe doe je dat?

Kenmerkend voor het andere gesprek is dat je contact maakt, aandachtig luistert en de ander helpt om zo veel mogelijk zijn eigen oplossingen te vinden. Als professional neem je een meer coachende rol aan.

 

Begin het gesprek met open vragen

Maak in het gesprek zoveel mogelijk ruimte voor gedachten en associaties. Die kunnen tot onverwachte aanknopingspunten leiden. Open vragen helpen daarbij, zoals:

  • Wat vindt u ervan?
  • Hoe was het om dit in te vullen?
  • Vertel eens?
  • Wat valt u op?
  • Wat is belangrijk voor u op dit moment?
  • Welke inzichten kreeg u bij het zien van uw spinnenweb?

 

Wat je beter niet kunt doen

De neiging kan bestaan om vooral te kijken naar de lage scores in het spinnenweb. Maar dat is niet de bedoeling. Het gaat er juist om aandacht te hebben voor:

  • Wat voor de ander belangrijk is
  • Waar de ander kracht uit put en energie van krijgt
  • Waar de ander meer aandacht aan wil geven omdat het hem op weg helpt naar zijn droom

 

Luister aandachtig

Wacht even af wat je open vragen bij de ander losmaken. Soms beginnen mensen over hun laagste score. Maar het komt minstens zo vaak voor dat mensen het gaan hebben over andere zaken. Zo kan het zijn dat je iemand na jaren iets hoort vertellen wat je nog niet wist, maar wat wel belangrijk is. Het kan de sleutel zijn voor iemands probleem of gezondheidsvraag.

 

Breng rust in het gesprek

We hebben vaak snel de neiging om stiltes te vermijden en om in die stiltes helpende vragen te stellen. Laat juist even stiltes vallen. In de momenten van stilte kunnen mensen makkelijker bij hun gevoelens en gedachten komen.

 

Zet je oordelen opzij

De echte deskundige die de goede beslissingen kan nemen en uitvoeren, zit tegenover je. Mensen weten vaak heel goed wat zij nodig hebben en wat hen kan helpen. Vertrouw op die wijsheid.

 

Toets wie er aan het werk is

Ga in het gesprek geregeld even na: wie is er aan het werk nu? Ben ik dat? Of juist degene die tegenover me zit? Als de laatste het geval is, ben je goed bezig.

 

Kies een gespreksroute

In het gesprek dient zich gaandeweg het moment aan om samen te bekijken welke stappen gezet kunnen worden. Blijf ook in deze fase in je coachende rol. Help de ander zijn eigen weg te vinden. Je kunt daarvoor bijvoorbeeld oplossingsgerichte vragen inzetten. Anderen vinden het prettig om meer structuur en houvast te hebben met hulp van het actiewiel. Probeer uit wat bij je past.

 

Kijk of een vervolgafspraak nodig is

Soms kan er tijdens het gesprek veel aan het licht komen. Het kan dan nodig zijn om een vervolgafspraak te maken om een dimensie van het spinnenweb verder uit te diepen. Of om anderen te betrekken bij een volgende stap, denk aan andere zorgprofessionals, welzijnswerkers, mantelzorgers, vrijwilligers of familieleden.