Hoe Positieve Gezondheid verweven raakt met ons denken en doen

Positieve Gezondheid is niet bepaald een werkwijze die je anderen in de organisatie kunt opdringen en opleggen. Het is opvallend vaak een beweging die begint van onderaf, bij enkele enthousiastelingen. Van daaruit groeit het gestaag tot meer, zoals werkafspraken, een visie of organisatiestrategie. Er valt veel te leren van hoe de pioniers het hebben aangepakt.

Positieve Gezondheid als maatschappelijk innovatie

Positieve Gezondheid is in ons land massaal omarmd. Hoe zorgt iPH ervoor dat het gedachtegoed verankerd raakt?

Positieve Gezondheid is meer dan een gezondheidsconcept en werkmethode. Het is uitgegroeid tot een beweging om in de zorg anders te denken, te doen en te organiseren. Tal van organisaties zijn bij dat omvormen van de zorg betrokken. Daarom is de beweging niet alleen breed, maar ook heel divers.

Lees ook Tips voor provincies
Lees ook Tips voor organisaties

Tips voor praktijkhouders en zorgprofessionals

7 Tips voor praktijkhouders, huisartsen en zorgprofessionals die met Positieve Gezondheid aan de slag willen.

  1. Vraag jezelf af of je met Positieve Gezondheid aan de gang wil in je werk en zo ja, waarom?
  2. Ga aan de slag met je eigen Positieve Gezondheid, zodat je ervaringsdeskundig wordt.
  3. Zoek een maatje die er ook mee wil gaan werken op de werkvloer; start zo een “coalition of the willing”. Zorg dat je collega’s ervan weten en nodig ze uit aan te sluiten als ze dat willen.
  4. Neem de tijd om een gezamenlijke missie, visie en strategie te formuleren.
  5. School je in de gespreksvoering voor Positieve Gezondheid.
  6. Zoek samenwerking met de wijk op en doe dat breed. Alles is Gezondheid; dus het gaat verder dan zorg en het sociale domein.
  7. Communiceer veel over je ervaringen en leer er ook van.
Lees ook Positieve Gezondheid in gemeenten – vijf weetjes
Lees ook De financierbaarheid van Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid. Een Nederlands exportproduct!

Uitgevonden in Nederland en inmiddels wijder verspreid. Ook andere landen zien in Positieve Gezondheid kansen om vraagstukken in de samenleving mee op te lossen. IPH wordt veelvuldig gevraagd om internationaal allianties, werkbezoeken en scholing. Ook is het spinnenweb al in verschillende talen beschikbaar.