Ga je met Positieve Gezondheid aan de slag? Dan loop je kans tegen interessante financieringsvraagstukken aan te lopen.

 

Het business model van de zorg in Nederland is gebaseerd op ziekte, terwijl Positieve Gezondheid juist focust op gezondheid. Ook hebben we te maken met verschillende financieringsstromen, zoals de Wmo, Wlz en Zvw. Positieve Gezondheid trekt zich daarvan weinig aan. De levensterreinen waarop vraagstukken en oplossingen liggen, lopen daar dwars doorheen.

 

Dat roept tal van vragen op. Hoe valt Positieve Gezondheid te bekostigen? En wat is het effect van het een op het ander. Zo kan de besparing in zorgkosten in de huisartsenpraktijk effect hebben op de inkomsten en uitgaven van andere organisatie. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Afferden, waar de verzekeraar met de huisartsenpraktijk tot een experiment kwam. Dat bleek een groot succes. Door te werken met Positieve Gezondheid waren er 25% minder verwijzingen naar het ziekenhuis. De zorgkosten van de populatie patiƫnten liep met een half miljoen euro terug. Maar tegelijkertijd gebeurde er iets anders. Het ziekenhuis raakte door de verminderde verwijzingen in de problemen en kon ternauwernood worden gered. Terwijl het sociaal domein overliep van de vragen die tot dan toe bij de huisartspraktijk terechtkwamen, maar daar niet thuishoorden.

 

De verzekeraars buigen zich daarom over de vraag wat er nodig is om domeinoverstijgend te werken met Positieve Gezondheid in de regio. En hoe je van succesvolle experimenten in de praktijk tot een structurele aanpak kan komen voor de langere termijn. Die uitwisseling vindt plaat in de speciale koplopertafel Verzekeraars van iPH.

 

Download de eerste verkenning met inspirerende voorbeelden uit de praktijk: