Evaluatiewijzer

De Evaluatiewijzer biedt een verzameling van bestaande methoden – opgehaald in het veld – waarmee we kunnen leren van het werken met Positieve Gezondheid. In de Evaluatiewijzer staat ook een aantal websites opgenomen waar methodes verzameld zijn, bijvoorbeeld methodes voor het meten van kwaliteit van leven en gezondheid.

Uitgelichte artikelen

De Geluksdoos

Meetinstrument Positieve Gezondheid

Ziektelastmeter voor Chronische Aandoeningen

I.ROC

Inspire

Positieve Ouderenzorg

Effectmeting Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk

Probe-kit (onderzoektassen)

8 dimensies van Schalock: Kwaliteit van bestaan meten en verbeteren

Most Significant Change

Grip op Gezondheid

Verander- en effectenkaart Positieve Gezondheid

GezondMeten

Interactive Research

Quadruple Aim uitkomsten meten in de huisartspraktijk

Gecombineerde patient-reported outcomes (PROs) als meetinstrument voor Positieve Gezondheid

Effectmonitor Samen Wageningen

Narratief onderzoek en narratieve verantwoording

Participatief actieonderzoek

Data – dialoog – doen: professioneel toepassen van informatiemanagement in zorgprojecten en programma’s (bijvoorbeeld met het maken van een regiobeeld en -visie)

Instrumentenkiezer

Mixed methods evaluatie-onderzoek

De Effectencalculator

Stappenplan voor het gebruik van meetinstrumenten in de gezondheidszorg

Integraal samenwerken tegen eenzaamheid met kunst en cultuur

Website Meetinstrumenten in de zorg

Innovatiemethode Design Thinking

Model Goed Leven; een holistische visie op ouder worden

Acht stappen methode voor het meten van impact

Meetinstrument Positieve Gezondheid

Impact Methode

Spoorboekje Positieve Gezondheid

Empathiekaart

Effectenkaart

Zo zelfredzaam

De onderzoeksbox

De Geluksdoos

Social Return On Investment

Evaluatiemethode meten van participatie

Methodiek ‘Op weg naar een meer persoonsgerichte zorg’

Meten van mate van re-integratie

Resident Assessment Instrument (RAI)

Co-creatie / Participatieve aanpak

Micro-analyse

Etnografisch onderzoek naar Positieve Gezondheid

ICECAP (A) en (O)

Business Model Canvas voor Positieve Gezondheid in de geboortezorg

Proces-en effectevaluatie

Interview-methode Interventies en Mechanismen voor Zelfmanagement

Interviewhulpmiddel gezondheidsverloop tekenen

Arrangementenmonitor

Kwaliteit van leven en gezondheid

Wat telt

De Mental Health Quality of Life (MHQoL) vragenlijst