Aan de slag met de Evaluatiewijzer

De Evaluatiewijzer biedt een verzameling van bestaande methoden – opgehaald in het veld – waarmee we kunnen leren van het werken met Positieve Gezondheid. Maar hoe ga je hier nu mee aan de slag?

Waarvoor is de Evaluatiewijzer?

Veel mensen zijn enthousiast over het werken met Positieve Gezondheid. Maar wat is nu de impact van het werken met het gespreksinstrument of het gedachtegoed? De Evaluatiewijzer helpt je om te zien welke mogelijkheden er zijn om te leren, evalueren en meten, als je Positieve Gezondheid in de praktijk brengt. Bijvoorbeeld als je de vragenlijst met het spinnenweb gebruikt in gesprekken met inwoners, werknemers, leerlingen, werkzoekenden, cliënten of patiënten. Individueel of in groepsverband. Of wanneer je je professionals traint in het voeren van ‘een ander gesprek’. Of in de beleidskeuzes die je als organisatie of samenwerkingsverband maakt.

Hoe werkt de Evaluatiewijzer?

Als je op zoek gaat naar een methode in de Evaluatiewijzer, bedenk dan goed wat je doel is. Wil je bijvoorbeeld vooral een leercyclus organiseren in het werken met Positieve Gezondheid? Sta je nog aan het begin van het werken met Positieve Gezondheid en wil je de stap maken van inspiratie naar implementatie? Bij elk doel en in elke fase passen weer andere evaluatie- of leermethodes. Naast het bepalen van je doel, vragen we je ook om een keuze te maken in welk domein je de methode wilt gaan toepassen en op welke plek.

Hoe is de Evaluatiewijzer tot stand gekomen?

Deze Evaluatiewijzer is tot stand gekomen samen met de mensen en organisaties die werken met, of onderzoek doen naar, Positieve Gezondheid. Er is geen formeel kwaliteitscriterium waar methodes aan moeten voldoen voordat we ze opnemen in de Evaluatiewijzer. Het belangrijkste criterium dat we hebben gehanteerd is of de methode ook elders toepasbaar  en van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Zo zorgen wij er als iPH voor dat we van elkaar blijven leren en we blijven bijdragen aan zoveel mogelijk leerervaringen met Positieve Gezondheid.

De Evaluatiewijzer is nog lang niet af en compleet. Mocht u zelf een methode kennen of toepassen die in de Evaluatiewijzer past, stuur ons dan een mailtje: info@iph.nl, of voeg zelf een methode toe.

Lees ook Vervolg Evaluatiewijzer