Instrumentenkiezer

Doel
De instrumentenkiezer helpt de gebruiker op een snelle, eenvoudige manier aan relevante informatie over specifieke zelfmanagementinstrumenten, -tools en -technieken.
Beschrijving

Via het ingeven van specifieke criteria kan de gebruiker zoeken naar het type instrumenten dat past bij de eigen situatie. De instrumentenkiezer beoogt bij te dragen aan een doelmatiger inzet van beschikbare zelfmanagementinstrumenten waardoor de kansen op succesvolle implementatie en verdere uitrol van ondersteunde zelfzorg toenemen.

De instrumentenkiezer geeft zorggroepen, gezondheidscentra, huisartsenpraktijken, multidisciplinaire teams en individuele zorgverleners een overzicht van beschikbare tools en helpt bij het kiezen van instrumenten gericht op zelfmanagement(ondersteuning).Ook is de instrumentenkiezer geschikt voor bijvoorbeeld een kwaliteitsfunctionaris binnen een zorggroep, een team of werkgroep dat aan de slag gaat met zelfmanagement en/of adviseurs die trajecten op het gebied van zelfmanagement begeleiden.

Note: De website van de instrumentenkiezer wordt niet meer geüpdatet en zal vanaf 1 januari 2022 verdwijnen.


Primaire doel
Leren Meten Procesevaluatie
Sector
Zorg
Waar toe te passen?
Micro (in een praktijk of organisatie) Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Mixed-methods
Bron (Organisatie)
Zelfzorg Ondersteund
Onderbouwing
Publicatie overig
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Eenvoudig, zonder professionele ondersteuning toepasbaar

Contactpersoon methode
Titia Speelman - Meurs (t.speelman@ineen.nl)