Social Return On Investment

Doel
Het meten van het maatschappelijk rendement dat voor de verschillende stakeholders gecreëerd wordt.
Beschrijving

ROI, Return On Investment: een eenvoudige ratio die weergeeft hoeveel er terugverwacht kan worden bij het nemen van een investering. Maar wat als bij voorbaat vaststaat dat de investering voor u niet financieel rendabel is, maar wel maatschappelijk relevant? Wat als de beoogde doelstelling niet in euro’s uit te drukken lijkt? Wat als niet gezocht wordt naar meer geld, maar naar meer dan geld? Daar biedt de SROI, de Social Return On Investment, uitkomst. Hierbij wordt niet alleen gekeken hoeveel een financiële investering oplevert, maar wordt ook gemeten wat de impact is voor de maatschappij. Aan de hand van de SROI-methodiek worden alle stakeholders, investeringen en opbrengsten van een innovatie inzichtelijk. Hierbij wordt niet alleen de economische winst van een innovatie berekend, maar ook het maatschappelijk rendement dat voor de verschillende stakeholders gecreëerd wordt. Om de investeringen en opbrengsten goed met elkaar te kunnen vergelijken worden alle waarden naar euro’s omgerekend.

Grofweg bestaat de SROI-methode uit vier stappen:

1 Wat? De verandertheorie
2 Wie? Een overzicht van de stakeholders en hun betrokkenheid
3 Hoeveel? Een overzicht van de (verwachte) effecten en impact
4 Hoe? Het waarderen en monetariseren


Primaire doel
Impact Kosten
Sector
Arbeidsparticipatie Bedrijfsleven Burgerinitiatieven Cultuursector Gemeentelijk beleid Onderwijs Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Macro (regionaal, provinciaal, landelijk) Meso (wijk, dorp, stad, gemeente)

Soort onderzoek
Kwantitatief
Bron (Organisatie)
De SROI methode is een vrij beschikbare, internationaal gevalideerde methode om maatschappelijke impact te meten. De methode wordt beheerd door Social Value UK. In Nederland hebben SamenBeter, VitaValley en Vital Innovators veel ervaring met het toepassen van de methode in zorg en welzijn. Andere partijen met expertise op het gebied van een SROI als methode zijn o.a. BeBright, Ecorys en Gupta Strategists.
Onderbouwing
Wetenschappelijke publicatie
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Er is een SROI uitgevoerd in de wijk Achtse Barrier, een van de proeftuinen van het landelijke programma SamenBeter. Deze SROI is tot stand gekomen door de activiteiten en met financiële ondersteuning van de Stichting Beter met Elkaar. Alle ondersteunende materialen zijn te vinden in een toolbox op de website van Samen Beter: https://www.samenbeter.org/toolbox/tool/SROI%20Wegwijzer/recYXLmcomasxb4iq. Daarnaast is er in samenwerking met ZelfzorgOndersteund!, Vital Innovators en alle Haagse stakeholders een Social Return on Investment (SROI) uitgevoerd voor de regionale aanpak van de NDC in Den Haag. Zie (https://www.nationalediabeteschallenge.nl/meer-info/onderzoek/) voor meer informatie hierover.
Contactpersoon project
Contactpersonen SROI in Achtse Barrier: Bart Brandenburg (bart.brandenburg@avrio.nl) en Anne-Marie Benschop (info@your-self.nl)
Contactpersoon methode
Pim Ketelaar (pketelaar@vitavalleylinnovators.nl)