Empathiekaart

Doel
Het inleven in de wereld van de verschillende eindgebruikers door middel van het verzamelen van gegevens over de doelgroep.
Beschrijving

Een empathy map, of empathiekaart, is een hulpmiddel dat gebruikt wordt bij het verzamelen van gegevens over mensen om de doelgroep beter te begrijpen. Met de map worden gegevens samengevat in een visualisatie bestaande uit vier kwadranten. Deze vier kwadranten beschrijven elk een ander hoofdkenmerk van de gebruiker. Een empathy map wordt ontwikkeld op basis van de resultaten die verkregen worden uit een observatie- of onderzoeksfase. De vier kwadranten verwijzen naar wat een gebruiker zegt, doet, denkt of voelt. Het stellen van vragen als  ‘Wat denkt en voelt hij of zij?’, ‘Wat ziet hij of zij?’, ‘Wat zegt hij of zij?’, ‘Wat hoort hij of zij?’.


Primaire doel
Kwaliteit van zorg Leren Participatie Procesevaluatie Welbevinden
Sector
Arbeidsparticipatie Bedrijfsleven Burgerinitiatieven Cultuursector Gemeentelijk beleid Onderwijs Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie) Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Kwalitatief
Financier
Kenniscentrum subsidiegelden Vilans. De ervaringen die de basis vormen voor deze kennisproducten komen voort uit marktopdrachten Positieve Gezondheid, die worden gefinancierd door bv. de zorgorganisaties die ons daartoe opdracht geven.
Bron (Organisatie)
Vilans
Onderbouwing
Publicatie overig
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Eenvoudig, zonder professionele ondersteuning toepasbaar

Contactpersoon methode
Femke de Wit (f.dewit@vilans.nl)