Stappenplan voor het gebruik van meetinstrumenten in de gezondheidszorg

Doel
Stappenplan om op een systematische en kritische manier het juiste meetinstrument te zoeken, te selecteren en de uitkomsten te interpreteren en integreren in het behandelproces.
Beschrijving

Het stappenplan bestaat uit 10 stappen die nauw met elkaar samenhangen. Soms is het nodig om terug te gaan naar eerdere stappen. De stappen zijn:

Stap 1: Waarom wil je meten?

Stap 2: Wat wil je  meten?

Stap 3: Waarmee wil je  meten?

Stap 4: Waar ga je meetinstrumenten zoeken?

Stap 5: Wat is de klinimetrische kwaliteit van meetinstrumenten?

Stap 6: Wat is de hanteerbaarheid van meetinstrumenten?

Stap 7: Hoe ga je meetinstrumenten kiezen?

Stap 8: Hoe ga je meetinstrumenten afnemen en interpreteren?

Stap 9: Hoe ga je de meetresultaten gebruiken?

Stap 10: Hoe borg je het gebruik van meetinstrumenten in de praktijk?

Voor een toelichting per stap zie de kennisclip onder ‘Links’.


Primaire doel
Gezondheid Impact Kwaliteit van leven Meten Monitoren Participatie Procesevaluatie Welbevinden Zelfredzaamheid
Sector
Arbeidsparticipatie Gemeentelijk beleid Onderwijs Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Macro (regionaal, provinciaal, landelijk) Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie) Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Kwantitatief
Financier
Vanuit partners/community
Bron (Organisatie)
Sandra Beurskens, Roland van Peppen, Eric Stutterheim, Raymond Swinkels, Harriët Wittink. Meten in de praktijk: Stappenplan voor het gebruik van meetinstrumenten in de gezondheidszorg (3e ed). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Onderbouwing
Wetenschappelijke publicatie
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Eenvoudig, zonder professionele ondersteuning toepasbaar

Contactpersoon methode
Esther Bols (esther.bols@zuyd.nl)