Ziektelastmeter voor Chronische Aandoeningen

Doel
Het doel van de Ziektelastmeter is om een gepersonaliseerde benadering van zorg te ondersteunen door ziektelast te meten en te visualiseren, dit te integreren in een gesprek op basis van de principes van gezamenlijke besluitvorming, en zorgverleners en patiënten te ondersteunen bij het gezamenlijk vaststellen van doelen en actieplannen.
Beschrijving

De Ziektelastmeter werkt in een aantal stappen:

1)De patiënt vult een vragenlijst in over ziektelast en verschillende objectieve items (bijv. BMI) voor het consult met de zorgverlener. De vragenlijst is opgebouwd uit een generieke module en ziektespecifieke modules, die gecombineerd worden. Door deze modules is het mogelijk om zorg voor patiënten met twee of meerdere aandoeningen te integreren.

2) De uitkomsten worden gevisualiseerd door middel van ballonnen tijdens het consult om te laten zien hoe goed een patiënt scoort op een bepaald domein. Elke ballon representeert één domein.

3) De patiënt en zorgverlener kunnen de ballonnen bespreken en op een ballon klikken. Er verschijnen dan behandeladviezen.

4) De patiënt en zorgverlener kunnen een specifiek advies kiezen en samen doelen en actieplannen vaststellen, die geplaatst worden in het behandelplan van de patiënt.

5) De volgende keer dat de patiënt de zorgverlener bezoekt, worden stap 1-4 herhaald. De ballonnen van de vorige keer worden weergegeven in grijs. Als de patiënt het doel heeft gehaald en het actieplan heeft gevolgd, en de behandeling effectief was, zal de ballon van dat domein naar een hogere positie gaan.


Primaire doel
Impact Overig
Sector
Zorg
Waar toe te passen?
Micro (in een praktijk of organisatie) Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Mixed-methods
Financier
Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw (104006001)
Bron (Organisatie)
De Ziektelastmeter voor Chronische Aandoeningen is ontwikkeld aan de Universiteit Maastricht.
Onderbouwing
Wetenschappelijke publicatie / in onderzoek Studies over de ontwikkeling en validiteit/betrouwbaarheid van het instrument zijn gepubliceerd. De resultaten van de effectiviteitsstudie worden momenteel gepeerreviewd.
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig. De Ziektelastmeter dient ingebouwd te worden in het informatiesysteem van de zorgverlener. Er is enige scholing vereist voor het gebruik van het instrument.

Contactpersoon project
Annerika Gidding-Slok (annerika.slok@maastrichtuniversity.nl)
Contactpersoon methode
Annerika Gidding-Slok (annerika.slok@maastrichtuniversity.nl)