Acht stappen methode voor het meten van impact

Doel
Het bevorderen van impact gericht werken. Met deze methodiek is de impact gemeten die de workshops 'Positieve Gezondheid en ik Positief Gezond' hebben op de deelnemers als het gaat om bewust bezig zijn met gezondheid en het bijdragen aan de beweging Limburg Positief Gezond?
Beschrijving

Het Programma Impact heeft voor sociaal ondernemers en organisaties met een maatschappelijke relevantie een proces en een toolbox ontwikkeld waarmee je social impact kunt meten. Hierin zitten combinaties van bestaande meetmethodes en methodieken die het meest geschikt zijn om impact te meten en voor een passend proces. De methodiek is getoetst voor iedere afzonderlijke branche – arbeid, zorg, onderwijs en cultuur – binnen de Nederlandse context.

Onderdeel hiervan is de 8 stappen methode:

Stap 1: Waarom: doel en afbakening

Stap 2: Impact in kaart brengen: waardeketen-theory of change

Stap 3: Stakeholder analyse

Stap 4: Indicatoren vaststellen

Stap 5: Dataverzameling

Stap 6: Data Analyse

Stap 7: Impact Map

Stap 8: Rapportage en Communicatie


Primaire doel
Gezondheid Impact Leren Monitoren Procesevaluatie
Sector
Arbeidsparticipatie Bedrijfsleven Burgerinitiatieven Cultuursector Gemeentelijk beleid Onderwijs Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Macro (regionaal, provinciaal, landelijk) Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie)

Soort onderzoek
Mixed methods
Bron (Organisatie)
Se.lab
Onderbouwing
Publicatie overig
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Impactmeting workshops 'Positieve Gezondheid en IK Positief Gezond' van Burgerkracht Limburg.
Contactpersoon project
info@burgerkrachtlimburg.nl
Contactpersoon methode
info@burgerkrachtlimburg.nl