Model Goed Leven; een holistische visie op ouder worden

Doel
Ouder worden bestuderen vanuit interdisciplinaire en sector-overstijgende context, en daarnaar handelen.
Beschrijving

Het model helpt om in kaart te brengen wat voor een persoon of groep van belang is voor een goed leven, wat vervolgens vertaald kan worden naar (vernieuw(en)de) leeftijdsvriendelijke diensten en producten. Het model helpt om vanuit gerontologisch perspectief te begrijpen wat belangrijk is voor een goed leven en hoe diensten en producten daaraan kunnen bijdragen. Het model is ontwikkeld op basis van gerontologische theorieën over (goed) ouder worden en gesprekken met thuiswonende ouderen. Positieve Gezondheid is één van de modellen/theorieën die is meegenomen in het model Goed Leven.


Primaire doel
Gezondheid Kwaliteit van leven Leren Overig Participatie Welbevinden Zelfredzaamheid
Sector
Arbeidsparticipatie Bedrijfsleven Burgerinitiatieven Cultuursector Gemeentelijk beleid Onderwijs Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Macro (regionaal, provinciaal, landelijk) Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie) Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Kwalitatief
Bron (Organisatie)
Hogeschool Windesheim, Gezondheid en Welzijn, opleiding Toegepaste Gerontologie, lectoraat Innoveren met Ouderen / Goed Leven met Dementie.
Onderbouwing
In onderzoek; publicatie overig
Toegankelijkheid
Licentie
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Living Lab Goed Leven, opleiding Toegepaste Gerontologie
Contactpersoon project
Franka Bakker (fc.bakker@windesheim.nl)
Contactpersoon methode
Franka Bakker (fc.bakker@windesheim.nl)