8 dimensies van Schalock: Kwaliteit van bestaan meten en verbeteren

Doel
Vragenlijst om de kwaliteit van het bestaan voor mensen met een verstandelijke handicap te meten en te verbeteren.
Beschrijving

Hoe heeft de zorg die mensen met een verstandelijke handicap hebben gekregen bijgedragen aan de kwaliteit van hun bestaan? Zorgorganisaties in de gehandicaptensector kunnen dit meten met behulp van de Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal (POS). De POS is een vragenlijst gebaseerd op de acht domeinen van kwaliteit van bestaan die door R. Schalock zijn opgesteld. Er worden ervaringen gevraagd aan de cliënt en aan iemand uit het netwerk om te kunnen sturen op persoonlijke factoren en omgevingsfactoren. Wat vinden mensen met een verstandelijke handicap van de kwaliteit van hun bestaan? Schalock heeft een lijst met 48 vragen opgesteld. Er zijn 6 vragen per domein: emotioneel welbevinden, persoonlijke relaties, materieel welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, lichamelijk welbevinden, zelfbeschikking, sociale integratie en rechten.

Dit instrument kan ook prima worden ingezet bij mensen zonder of met een ander handicap, en mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel.


Primaire doel
Kwaliteit van leven
Sector
Zorg
Waar toe te passen?
Macro (regionaal, provinciaal, landelijk) Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie) Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Mixed-methods
Bron (Organisatie)
Van Loon, J., Van Hove, G., Schalock, R. & Claes, C. (2008). Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal. Schaal voor de beoordeling van de individuele kwaliteit van bestaan. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
Onderbouwing
Wetenschappelijke publicatie
Toegankelijkheid
Licentie
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig

Contactpersoon methode
Remco Mostert (contact@posnederland.nl)