Data – dialoog – doen: professioneel toepassen van informatiemanagement in zorgprojecten en programma’s (bijvoorbeeld met het maken van een regiobeeld en -visie)

Doel
Triple aim doelstellingen concretiseren en partijen in de zorg en het sociaal domein ondersteunen bij het realiseren van goede en betaalbare zorg in de buurt.
Beschrijving

Data dialoog doen: Relevante informatie wordt verzameld o.b.v. openbare en niet openbare informatie met en voor de betrokken partijen, geanalyseerd en vertaald (data). Op basis hiervan gaan de deelnemende partijen met elkaar in gesprek. Een externe adviseur (met expertise) is veelal sparring partner en begeleidt de dialoog om te komen tot een gezamenlijke visie, beleidsvorming en concrete verbeterplannen. Vervolgens kan de externe adviseur ook adviseren en ondersteunen bij de realisatie van het plan.

Voor het maken van een regiobeeld zijn de volgende stappen gezet: Inzicht in de indicatoren die nodig zijn voor het maken van een voor de betrokken partijen relevant regiobeeld op basis van individuele gesprekken (dialoog); Kwantitatieve data uit verschillende domeinen is verzameld en geanalyseerd (data); Inzicht in burning platforms en kansrijke initiatieven in de regio en daaropvolgende inventarisatie van mogelijke interventies (dialoog); Een off-spring van nieuwe projecten en programma’s (doen).


Primaire doel
Eigen regie Gezondheid Impact Kosten Kwaliteit van leven Kwaliteit van zorg Leren Monitoren Participatie Samenwerking Welbevinden Zelfredzaamheid
Sector
Burgerinitiatieven Gemeentelijk beleid Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Macro (regionaal, provinciaal, landelijk) Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie) Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Mixed-methods
Financier
ROS-financiering
Bron (Organisatie)
Oorsprong bij Proscoop, aanpak is landelijk belegd bij 3D3 Inzicht in Zorg Data dialoog doen. Gelieerd aan het ROS netwerk.
Onderbouwing
Publicatie overig; In onderzoek
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig.

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
• Regionale zorgalliantie Zwolle: https://www.zorgalliantiezwolle.nl/daadkracht-die-er-toe-doet/ https://www.proscoop.nl/nieuws/regiobeeld-zwolle-e-o-kansrijke-themas/ Lisette.Kikkert@proscoop.nl • Alliantie Drenthse Zorg voor ouderen Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe: https://www.proscoop.nl/nieuws/meer-zicht-op-ouderenzorg-in-drenthe-met-een-regiobeeld/ Janiek.Hanken@proscoop.nl of Elisabeth.Floor@proscoop.nl • Achterhoek, de gezondste Regio https://regio-beeld.nl/achterhoek/ Jantien.Heideman@proscoop.nl • Community of Care Gelderland Midden https://www.communityofcare.nl/over-community Karin.vander.Steen@proscoop.nl
Contactpersoon project
Zie boven
Contactpersoon methode
Drs. Karin van der Steen (Karin.vander.Steen@proscoop.nl); Gijs Brouwer (gijs.brouwer@proscoop.nl); https://www.proscoop.nl/onze-mensen/