Kwaliteit van leven en gezondheid

Doel
Faciliteren van onderzoekers en beleidsmakers in het inzichtelijk maken van de onderbouwing, conceptualisatie en dimensies van Nederlandse instrumenten om kwaliteit van leven en gezondheid te meten.
Beschrijving

De thema’s waarin de dimensies van elk instrument zijn ingedeeld zijn gebaseerd op het theoretische raamwerk van welzijn. Er zijn 7 hoofdthema’s: algemene kwaliteit van leven, mentaal welbevinden, fysiek functioneren, sociaal welbevinden, spiritueel welbevinden, activiteiten en functioneren en persoonlijke omstandigheden.

Per instrument wordt de gebruiker geïnformeerd over: de doelgroep, de theoretische onderbouwing, de conceptualisatie van kwaliteit van leven of gezondheid, de thema’s die met het instrument worden gemeten, de dimensies die in het instrument zitten en het aantal items.


Primaire doel
Gezondheid Kwaliteit van leven Welbevinden
Sector
Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Macro (regionaal, provinciaal, landelijk) Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie) Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Kwantitatief
Financier
NWO
Bron (Organisatie)
Maastricht UMC (afdeling Klinische Epidemiologie & Medical Technology Assessment = KEMTA)
Onderbouwing
Wetenschappelijke publicatie (peer reviewed)
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Eenvoudig, zonder professionele ondersteuning toepasbaar

Contactpersoon methode
Merel Kimman (merel.kimman@mumc.nl)