Etnografisch onderzoek naar Positieve Gezondheid

Doel
Proberen de werkelijkheid te begrijpen door het perspectief van verschillende stakeholders in kaart te brengen en inzicht te krijgen in wat er bij hen speelt.
Beschrijving

Etnografisch onderzoek is een intensieve en langdurige vorm van kwalitatief onderzoek, waarin het perspectief van de onderzoekdeelnemer (bijvoorbeeld sociaal werkers, diabetespatiënten, beleidmakers) centraal staat. Bij etnografisch onderzoek worden globaal genomen drie vormen van data verzameld en geanalyseerd: observaties, interviews en documenten/artefacten (‘dingen’, zoals bijvoorbeeld een bepaald type zorgtechnologie).

In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek, gaat het bij etnografisch onderzoek niet om statistische berekeningen, objectiviteit en oorzaak-gevolgrelaties. Het gaat wel om het genereren van gedetailleerde, diepgaande beschrijvingen van de leefwereld van onderzoekdeelnemers. Getallen – tellen en meten – kunnen wel een rol spelen in etnografisch onderzoek, maar dan gaat het om de betekenis van die getallen voor de onderzoekdeelnemers (bijvoorbeeld de rol van bloedwaardes in het dagelijkse leven van patiënten, of van indicatoren in het werkende leven van een GGD medewerker).


Primaire doel
Eigen regie Kwaliteit van leven Kwaliteit van zorg Leren Meten Monitoren Participatie Procesevaluatie Samenwerking Welbevinden Zelfredzaamheid
Sector
Arbeidsparticipatie Bedrijfsleven Burgerinitiatieven Cultuursector Gemeentelijk beleid Onderwijs Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Macro (regionaal, provinciaal, landelijk) Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie) Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Mixed Methods
Financier
Etnografisch onderzoek in het algemeen wordt meestal uitgevoerd op universiteiten, hogescholen, en kennisinstituten. Soms wordt het uitgevoerd door private consultancy bedrijven die sociaalwetenschappelijke methodes gebruiken, zoals etnografie. Het onderzoek van universiteiten en hogescholen wordt gefinancierd via competitieve beurzen van bijvoorbeeld ZonMw, NWO of ERC (financiers van wetenschappelijk onderzoek in Nederland en in Europa). Het onderzoek van private consultancy bedrijven wordt gefinancierd door de opdrachtgever.
Bron (Organisatie)
Maastricht University, Faculty of Health, Medicine & Life science, Department of Health Services Research Ethics and Society
Onderbouwing
In onderzoek; Publicatie overig; Publicatie wetenschappelijk
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig.

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Een actiegerichte studie naar de introductie van Positieve Gezondheid in Limburg; geleerde lessen voor de uitrol naar andere regio’s
Contactpersoon project
Gili Yaron (g.yaron@maastrichtuniversity.nl)
Contactpersoon methode
Gili Yaron (g.yaron@maastrichtuniversity.nl)